Ρύθμιση επιχειρηματικών χρεών / Διαχείριση πτώχευσης
Οι επιχειρήσεις έχουν νομικό σύμμαχο!

Η κρίση είναι αντιμετωπίσιμη!

Διαχείριση Χρεών και Επερχόμενης Αφερεγγυότητας / Πτώχευσης

Διαχείριση επιχειρηματικής κρίσης

οργανώση και διαχειρίση συμβιβασμων και συμφωνίες με όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές (επιχείρηση, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτικοί φορείς ή άλλοι πιστωτές, κ.λπ.)

Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού

Συμφωνίες κεφαλαιοποίησης δανειακών απαιτήσεων

Υπηρεσίες εκκαθάρισης

Αποφυγή αρνητικής δημοσιότητας

Ποινική, Αστική και Φορολογική Τακτοποίηση

Κατοχύρωση δικαιώματος δεύτερης ευκαιρίας

Μείωση απωλειών πελατείας, φήμης και άυλης αξίας της επιχείρησης

Τα προτεινόμενα εργαλεία με βάση το τρέχον θεσμικό πλαίσιο είναι:

Αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων – αποκατάσταση βιωσιμότητας

Διαγραφή ή προνομιακή ρύθμιση χρεών από τράπεζες για τους οικονομικά ασθενέστερους που έχουν δυνατότητα ένταξης και υπαγωγής στα προβλεπόμενα κριτήρια του Νόμου 4320/2015.

Προ πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης – Άρθρο 99 Ν. 3588/2007

Μεσολαβητής στην Προ πτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης

Kαλέστε μας σήμερα στο 211-0121395
ή συμπληρώστε την φόρμα για να βρούμε λύση μαζί:

Μικρές Ιστορίες Μεγάλων Ανθρώπων

«Είναι σπάνιο να βρίσκεις νομικούς συνεργάτες που αντιλαμβάνονται τι θέλει να τους πει ένας επιχειρηματίας. Να μπορείς να συνεννοηθείς με απλά ελληνικά.»

 

«Είχα νομικό σύμβουλο αλλά στα δύσκολα με άφησε χωρίς σοβαρή νομική υποστήριξη. Είναι σημαντικό να έχεις τον κατάλληλο συνεργάτη την κρίσιμη στιγμή. Ευτυχώς βρήκα τη BCLA από ένα γνωστό μου επιχειρηματία που μου τη σύστησε.»

 

«Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αυτό που χρειάζεται ένας επιχειρηματίας είναι ένα συνεργάτη που καταλαβαίνει όχι μόνο από νόμους αλλά και επιχειρηματικότητα.»

 

Συχνές Ερωτήσεις

Ένα εξειδικευμένο τμήμα με τη σύμπραξη επιστημόνων και έμπειρων επαγγελματιών άλλων κλάδων (λογιστές, φοροτεχνικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι κλπ) είναι έτοιμο να αναλάβει τη διαχείριση της επιχειρηματικής κρίσεως, τη διαχείριση στιγμιαίας ή γενικευμένης αφερεγγυότητας, την αλλαγή εταιρικού σκοπού, τη μεταφορά επιχειρηματικής δράσεως σε άλλο εταιρικό σχήμα, την εξεύρεση χρηματοδοτικών και επενδυτικών προϊόντων για την οικονομική στήριξη της επιχείρησης και την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

Κατάλληλοι νομικοί με εμπειρία στα οικονομικά και εν γένει στη διαχείριση επιχειρήσεων αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την επιχείρηση με την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, τη σύνταξη της σχετικής ηλεκτρονικής αιτήσεως στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον περιορισμό των χρεών προς το Δημόσιο και προς τρίτους. 

Άρτια καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές τυχόν χρέη και λοιπές υποχρεώσεις, τον επαναπροσδιορισμό των συμβάσεων συνεργασίας, προμηθείας και χρηματοδοτήσεως και τελικά την αλλαγή του τρόπου συνεργασίας. 

Σε περίπτωση γενικευμένης πιστωτικής κρίσης της εταιρίας οι εξειδικευμένοι δικηγόροι του γραφείου μας με τις κατάλληλες και προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις με τη σύμπραξη οικονομολόγων και φοροτεχνικών εγνωσμένου κύρους και άρτιας κατάρτισης αναλαμβάνουν τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της επιχείρησης έναντι τραπεζών, προμηθευτών, εργαζομένων, Δημοσίου και εν γένει κάθε πιστωτή.

Στόχος είναι, αξιοποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο και με τις κατάλληλες μεθοδολογίες να περιοριστεί στο ελάχιστο για τον επιχειρηματία το επιχειρηματικό ρίσκο. 

 Με την ανάληψη όλων των κατάλληλων ενεργειών ενώπιον κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής για τη διοικητική, αστική και ποινική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της επιχείρησης και την κατάστρωση στα πλαίσια του προπτωχευτικού δικαίου σχεδίου εξυγίανσης και υποβολή του προς επικύρωση στους πιστωτές και στο αρμόδιο δικαστήριο η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας περιορίζουν στο ελάχιστο τη ζημιά και μπορούν να επανέλθουν σε βιώσιμες συνθήκες λειτουργίας. 

Θα κοιτάξουμε μαζί εάν όντως υπάρχει λόγος οριστικής παύσης πληρωμών και με ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει αυτό να συμβεί για να περιορίσετε τις ζημιές σας. Σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένο τμήμα πλαισιωμένο από κατάλληλους νομικούς και λογιστές συντονίζει σε περίπτωση κατάστασης οριστικής παύσης πληρωμών τις διαδικασίες πτώχευσης παρέχοντας νομικές συμβουλές και όχι μόνο προς τον επιχειρηματία για την ταχεία απαλλαγή του από τις ευθύνες αναλαμβάνοντας όλες τις εμπλοκές ποινικές, αστικές, διοικητικές έναντι πάντων. Ταυτόχρονα συνδράμει στον σύνδικο πτωχεύσεως ( ήδη διαχειριστή αφερεγγυότητος ) ώστε να υπάρξει ορθή εκκαθάριση προς το συμφέρον του επιχειρηματία.

Εξειδικευμένοι ποινικολόγοι στο επιχειρηματικό, φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο, καθώς και σε κάθε είδους οικονομικό έγκλημα θα αναλάβουν εχέμυθα να διεκπεραιώσουν και να κλείσουν κάθε υπόθεσή σας, από το παρόν και το παρελθόν, με γρήγορο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο που θα εκπονηθεί στα πλαίσια μίας γενικής στρατηγικής με γνώμονα την οικονομικότερη και ασφαλέστερη απαλλαγή ποινικών ευθυνών του επιχειρηματία. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για αστικές και οικονομικές ευθύνες (επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, από συμβάσεις προμηθειών, από θέματα εμπράγματου δικαίου, από εν γένει συμβάσεις, μισθωτήρια παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ.).

Επί της ουσίας το Δικαίωμα στη Δεύτερη Ευκαιρία είναι η δυνατότητα που έχουμε όλοι στο να επιχειρούμε. Μια επιχείρηση δεν έχει εξασφαλισμένη τη βιωσιμότητά της. Στο παρελθόν ο νομοθέτης σχεδόν τιμωρούσε την αποτυχία μια επιχείρησης να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Οι κανόνες της Ε.Ε. ωστόσο είναι σαφής. Ο επιχειρηματίας δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία ακόμη και εάν έχει σημαντικά βάρη από το παρελθόν.

Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, αρκεί κανείς να γνωρίζει πώς να το αξιοποιήσει.

Εν συντομία δικηγόροι με εξειδίκευση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με τη σύμπραξη οικονομολόγων, διαφημιστών, εξειδικευμένου προσωπικού στο μάρκετινγκ, στην πληροφορική, στα logistics κλπ, θα σας παρέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία με την ανάληψη και των απαραιτήτων ενεργειών για την απαλλαγή σας από κάθε ευθύνη του παρελθόντος.

Στη συνέχεια θα κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα ίδρυσης νέας επιχείρησης από εσάς τον ίδιο, την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, τη βοήθεια υλοποίησης αυτού και την περαιτέρω υποστήριξη για την αποφυγή και τον περιορισμό κινδύνων στα πλαίσια της δεύτερης ευκαιρίας που παρέχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου.

Έρευνα ικανοποίησης πελατών: Ευχαριστημένοι το 82% των πελατών της BCLA!

Σε ειδική τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 82% όσων απευθύνονται στη BCLA δηλώνει απόλυτα ή πολύ ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες μας.

Ειδικότερα:

Το 82,5% δήλωσε απόλυτα έως πολύ ευχαριστημένο από τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης (29,25% απόλυτα, 52,75% πολύ, 15% λίγο, 2,5% καθόλου)

  • 29,25% απόλυτα
  • 52,75% πολύ
  • 15% λίγο
  • 2,5% καθόλου
Δείτε Περισσότερα
72% δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει νομικές ενέργειες διεκδίκησης της σύνταξής του με τόσο χαμηλό κόστος
85% δήλωσε απόλυτα έως πολύ ικανοποιημένο από τη αμεσότητα στις απαντήσεις
87% δήλωσε ότι εμπιστεύεται πλήρως τη BCLA για θέματα που σχετίζονται με δικηγορικό απόρρητο
77% δήλωσε ότι θα μας συνέστηνε σε συγγενή ή γνωστό του για οποιαδήποτε νομική υπηρεσία

*Τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 1.052 πελατών που διενεργήθηκε μεταξύ 17 έως 29 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 211 0121395 / Fax: 218 2189933
Λ.Συγγρού 262 και Φιλαρέτου 2, Καλλιθέα, ΤΚ17672
E-mail: info@bcla.gr
Web: bcla.gr

Η BCLA (ΑΜ ΔΣΑ 80544) είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα.
Συστήθηκε από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη μάχιμη δικηγορία.
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πολίτες που αισθάνονται αδικημένοι και αναζητούν ένα σύμμαχο.
Αλλά και τις επιχειρήσεις που νοιώθουν το κράτος αντίπαλο σε κάθε τους βήμα και αναζητούν ένα αξιόπιστο συνεργάτη.
Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι ο αδικημένος πολίτης καθώς και ο επαγγελματίας.
Για το λόγο αυτό καθημερινά μελετάμε, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε.
Τα στελέχη μας παρακολουθούν διαρκώς σεμινάρια, μεταπτυχιακά και ειδικές πιστοποιήσεις.
Διότι δεν μας αρκεί να διαθέτουμε συνεργάτες με βαθιά γνώση.
Το κρίσιμο για εμάς είναι να διαθέτουν όρεξη για να μαθαίνουν καθημερινώς, να είναι σε καθημερινή επαφή με τις εξελίξεις.
Επιλέγουμε να έχουμε συνεργάτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα νομικών γνώσεων.
Για να μπορούμε να σας δώσουμε απαντήσεις σε όποιο νομικό ζήτημα μας χρειάζεστε.
Μάθετε Περισσότερα >

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λ.Συγγρού 262 και Φιλαρέτου 2, Καλλιθέα, ΤΚ17672
211 0121395
218 2189933

Φόρμα Επικοινωνίας


Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας