Είμαστε ειδικοί στην προστασία από Εφορία, Ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Τράπεζες και προμηθευτές

Όταν μια επιχείρηση είναι σε κρίση χρειάζεται νομικές και συμβουλευτικές λύσεις

Εξωδικαστική ρύθμιση

Διαγραφή οφειλών

Αναδιάρθρωση χρέους

Προστασία περιουσίας επιχείρησης

Διαχείριση επερχόμενης αφερεγγυότητα

Προστασία από αρνητική δημοσιότητα

Προάσπιση περιουσίας επιχειρηματία