BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Χιλιάδες οι προσφυγές για τις αντισυνταγματικές περικοπές από συνταξιούχους!

Χιλιάδες οι προσφυγές για τις αντισυνταγματικές περικοπές από συνταξιούχους!

Μπαράζ προσφυγών από συνταξιούχους που στρέφονται κατά των μνημονιακών περικοπών που έχουν πραγματοποιήσει οι νόμοι Ν. 4024/11, Ν. 4051/12, Ν. 4093/12, Εισφορά Αλληλεγγύης αλλά και του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Οι σκληρές, οριζόντιες και αντισυνταγματικές περικοπές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στις συντάξεις χιλιάδων συνταξιούχων τους έχουν οδηγήσει στη νομική οδό.

Βασικά ζητήματα αντισυνταγματικότητας αντιμετωπίζουν όλοι οι νόμοι, κάτι που έχει αναδειχθεί έγκαιρα από πολλούς έγκριτους νομικούς αλλά και τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Δεν υπάρχει νόμος που να μην είναι αντίθετος:

  • Στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),
  • Στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του ΟΗΕ,
  • Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης
  • Πρώτα και πάνω από όλα κόντρα στο Σύνταγμα της Ελλάδας που προβλέπει την προστασία της περιουσίας μας.

Μόνο με τη BCLA έχουν προσφύγει πάνω από 3.000 τους τελευταίους 3 μήνες

Έχοντας ξεπεράσει το όριο αντοχής τους και αποφασίζοντας να διεκδικήσουν τα κεκτημένα που άδικα έχουν απωλέσει, όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι καταφεύγουν στη δικαιοσύνη  με “όπλο” την αποδεδειγμένη αντισυνταγματικότητα των περικοπών.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο στη BCLA, έχουμε υποδεχθεί και οργανώσει τους τρεις τελευταίους μήνες 3.000 προσφυγές συνταξιούχων, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μαζική προσέλευση συνταξιούχων που αποφασίζουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης και σε πολλά άλλα δικηγορικά γραφεία.

Οι αποφάσεις σταθμός που επιστρέφουν κρατήσεις σε συνταξιούχους

Διαβάστε στο ΔΩΡΕΑΝ Βιβλίο!

  • Δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συνταξιούχους
  • Το σκεπτικό των Ανώτατων Δικαστηρίων
  • Παραδείγματα περικοπών

Κατεβάστε και εσείς το βιβλίο που έχουν εμπιστευθεί πάνω από 12.000 συνταξιούχοι!

Τα Ανώτατα Δικαστήρια έχουν αποφασίσει ξεκάθαρα για την αντισυνταγματικότητα νόμων ενώ σύντομα οδηγούνται, μέσω πιλοτικής δίκης, και νέοι νόμοι, όπως ο Ν. 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) σε δίκη.

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις, λόγω της ειδικής βαρύτητας των δικαστηρίων που έχουν εκδόσει τις αποφάσεις είναι:

  • 1. Απόφαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου (ανώτατου δικαστηρίου που αποφασίζει για τους συνταξιούχους του Δημοσίου) 244/2017.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ισχυρή πλειοψηφία (25 υπέρ – 9 κατά) αποφάσισε με την υπ’ αριθμόν 244/2017 πως η εισφορά αλληλεγγύης είναι αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει διατάξεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί η χώρας μας και κυρίως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

  • 2. Απόφαση υπ’ αριθμ. 2287/2015 , απόφαση – σταθμός, της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε αυτό οδηγούνται οι υποθέσεις που αφορούν συνταξιούχους που δεν ήταν στο Δημόσιο) έκρινε τις περικοπές με τους νόμους 4093/2012, 4051/2012 και 4046/2012 στις συντάξεις αντισυνταγματικές,  ανοίγοντας τον δρόμο και στους υπολοίπους συνταξιούχους να προβούν σε αντίστοιχες διεκδικήσεις.

Γιατί δικαιώνονται μόνο όσοι προσφεύγουν

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων πάντοτε αφορούν μόνο τους διαδίκους.

Δηλαδή εάν κάποιος συνταξιούχος έχει κερδίσει την επιστροφή των χρημάτων επειδή το Δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματική μια κράτηση που του γίνεται, αυτή η απόφαση δεν εφαρμόζεται αυτόματα για όλους.

Για την ακρίβεια και επειδή υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που έχει επιβάλει η κρίση και τα Μνημόνια, τα Δικαστήρια κάνουν πάντοτε ρητή αναφορά στις αποφάσεις τους ότι η απόφαση αφορά μόνο όποιον έχει ήδη προσφύγει.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μόνο εάν κάποιος κινηθεί νομικά ώστε μια θετική απόφαση να τον αφορά προσωπικά μπορεί να κερδίσει επιστροφή χρημάτων ή τερματισμό της παρακράτησής τους.

Θέλετε να υπολογίσουμε ΔΩΡΕΑΝ πόσα χρήματα δικαιούστε?

Τα χρήματα πού θα τα βρει το κράτος να μου τα δώσει εάν κερδίσω;

Πολλά έχουν ανατραπεί τα τελευταία χρόνια με τα Μνημόνια.

Ακόμη και τα Μνημόνια ωστόσο δείχνουν σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα υποχρεώνουν την ελληνική κυβέρνηση να βρίσκει χρήματα για την υλοποίηση αποφάσεων ακόμη και από ισοδύναμα μέτρα.

Η σχετική αναφορά στο Μνημόνιο είναι σαφής:

Στο άρθρο 2.1 της Παραγράφου Γ «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και στη σελ. 1016 του Μνημονίου 3 (ν. 4336/2015) αναγράφεται ότι:

«Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων».

 

Πώς μπορεί κάποιος να προσφύγει

Ο πολίτης που έχει υποστεί την περικοπή του Ν.4024/11 και άλλους νόμους μπορεί μέσω του εντολέα-δικηγόρου του να διεκδικήσει ατομικά την επανόρθωση της ζημίας που υπέστη κατά την συνήθη διαδικασία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει στο Δικηγόρο του όλα τα ποσά για να τον εκπροσωπήσει στα Δικαστήρια. Επειδή ο αντίπαλος, Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, θα εξαντλήσει τα ένδικα μέσα η σχετική διαδικασία αναμένεται να κοστίσει στον ενδιαφερόμενο κάποιες χιλιάδες ευρώ και μάλιστα προ της έκδοσης της απόφασης.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προτιμήσουν την μορφή της εργολαβικής δίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 (ι) του Κώδικα Δικηγόρων.

Εργολαβική δίκη σημαίνει ότι ο συνταξιούχος αναθέτει στο δικηγόρο να χειριστεί την υπόθεση με τους νομικούς τρόπους που κρίνει αυτός. Ο δικηγόρος θα λάβει αμοιβή μόνο μετά την έκδοση της απόφασης. Μια ακόμη καλύτερη συμφωνία για εσάς είναι να προβλεφθεί ότι ο δικηγόρος θα λάβει χρήματα μόνο εφόσον τα εισπράξετε και εσείς.

 

Γιατί συμφέρει η εργολαβική δίκη

Τα πλεονεκτήματα της εργολαβικής δίκης είναι τόσο το προφανές, το γεγονός ότι δίνεται αμοιβή στο δικηγόρο μόνο μετά από την απόφαση ή μόνο εφόσον εισπράξετε χρήματα.

Είναι επίσης το γεγονός ότι ακριβώς επειδή ο δικηγόρος έχει συνδέσει την αμοιβή του με την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, έχει εξ αντικειμένου πολύ έντονο ενδιαφέρον για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Μπορεί να ειπωθεί ότι με την εργολαβική δίκη ο δικηγόρος και ο πελάτης έχουν ταυτίσει, ίσως με τον πλέον απόλυτο τρόπο, τα συμφέροντά τους.

Τμήμα υποστήριξης

[ultimate_carousel slide_to_scroll=”single” slides_on_desk=”3″ slides_on_tabs=”1″ slides_on_mob=”1″ speed=”800″ arrow_color=”#0e8fc8″ arrow_size=”32″ next_icon=”ultsl-arrow-right3″ prev_icon=”ultsl-arrow-left3″ dots=”off”]

Σοφία Βάρφη
Τμήμα υποστήριξης

«Η αξιόπιστη ενημέρωση του πελάτη είναι απαραίτητη για την ορθή υποστήριξή του.»

[ninja-popup ID=18885]Επικοινωνήστε μαζί μου[/ninja-popup]

Μαρία Καραδήμα
Τμήμα υποστήριξης

«Στη BCLA είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε και να σας φανούμε χρήσιμοι.»

[ninja-popup ID=18885]Επικοινωνήστε μαζί μου[/ninja-popup]

Κωνσταντίνα Χατζηγεωργίου
Τμήμα υποστήριξης

«Θέλω να κάνουμε τη διαφορά καθημερινά και να εξυπηρετώ όλους τους πελάτες άμεσα και με συνέπεια.»

[ninja-popup ID=18885]Επικοινωνήστε μαζί μου[/ninja-popup]

Χριστίνα Νικόλα
Τμήμα υποστήριξης

«Η καθημερινή επικοινωνία με κόσμο που αισθάνεται αδικημένος και η προσπάθεια για δικαίωσή του, δίνει νόημα στην εργασία μου.»

[ninja-popup ID=18885]Επικοινωνήστε μαζί μου[/ninja-popup]

[/ultimate_carousel]

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 211 0121395 / Fax: 218 2189933
Λ.Συγγρού 262 και Φιλαρέτου 2, Καλλιθέα, ΤΚ17672
E-mail: info@bcla.gr
Web: bcla.gr

Η BCLA (ΑΜ ΔΣΑ 80544) είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα.
Συστήθηκε από στελέχη με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στη μάχιμη δικηγορία.
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους πολίτες που αισθάνονται αδικημένοι και αναζητούν ένα σύμμαχο.
Αλλά και τις επιχειρήσεις που νοιώθουν το κράτος αντίπαλο σε κάθε τους βήμα και αναζητούν ένα αξιόπιστο συνεργάτη.
Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι ο αδικημένος πολίτης καθώς και ο επαγγελματίας.
Για το λόγο αυτό καθημερινά μελετάμε, βελτιωνόμαστε, εξελισσόμαστε.
Τα στελέχη μας παρακολουθούν διαρκώς σεμινάρια, μεταπτυχιακά και ειδικές πιστοποιήσεις. Μάθετε Περισσότερα >

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top