Πώς ο «ευδόκιμος τερματίσας» ο Ν.Π. επανήλθε στο στράτευμα

Αξιωματικός κρίθηκε από το ΣΑΓΕ «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του». Η κρίση του ΣΑΓΕ ακυρώθηκε από το Δεφ Αθήνας, χάρη στις νομικές ενέργειες του…