Σημαντική ενημέρωση για όσους έχουν βγει στη Σύνταξη πριν το 2017

Προσοχή! Προθεσμία για την διεκδίκηση των περικοπών συντάξεων

Οι Ν.4024/2011 και Ν.4093/2012

1. Επέβαλαν μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις

2. Κατάργησαν δώρα και επιδόματα

3.“Ισοπέδωσαν” τις βασικές συντάξεις

Τα χρήματα που διεκδικείτε, βάσει των παραπάνω νόμων, κυμαίνονται από 6.000 έως 20.000€

Η εταιρεία μας προκρίνει, ως ενδεδειγμένη λύση , κατά την εκτίμηση των έγκριτων νομικών της, την κατάθεση αγωγής και όχι αιτήσεως στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο.

Όσοι καταθέσουν αγωγή μέχρι τις 31/12/2018 θα διεκδικήσουν, σε βάθος πενταετίας, εφόσον είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρόσφατης απόφασης υπ’ αριθμ. 3037/2018 τού Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τις περικοπές της σύνταξής τους.

Όσοι καταθέσουν αγωγή σε μεταγενέστερο χρόνο, χάνουν τον αντίστοιχο μήνα από τότε, που ξεκινά η πενταετία. Η εταιρεία μας διεκδικεί σε βάθος πενταετίας και τις περικπές των συνταξιούχων του δημοσίου, με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Διεκδικήστε τα χρήματα, που έχουν περικοπεί

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
και ενημερωθείτε
για την διαδικασία

Για το Ν. 4024/11 και 4051/12 19710Συνταξιούχοι
Για το Ν. 4093/12 19341Συνταξιούχοι
Για την κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης 17527Συνταξιούχοι
Για το Ν. 4387/16 18832Συνταξιούχοι
Κόφτης Κατρούγκαλου 2850Συνταξιούχοι

Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα που έγινε έγινε τον Μάιο του 2018 είχαμε 89% ευχαριστημένους πελάτες.

Στοιχεία Επικοινωνίας