Σας ευχαριστώ πολύ!

Θα σας καλέσω το συντομότερο δυνατόν να σας ενημερώσω για το πώς μπορείτε να αποφύγετε τις νέες περικοπές της σύνταξης σας το 2019! Τα Ανώτατα Δικαστήρια και όλη η νομική μας ομάδα είναι στο πλευρό σας!