BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Ο μαραθώνιος του να βγει κανείς στη σύνταξη – Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά

Και σα να μην έφταναν τα κακά μαντάτα για περικοπές συντάξεων από μια Κυβέρνηση που ολοένα και περισσότερο θυμίζει τον Ψαλιδοχέρη, η γραφειοκρατία σε τούτον τον τόπο καλά κρατεί! Αποφάσισες λοιπόν Έλληνα εργαζόμενε, μετά από μόχθους ετών να βγεις στη σύνταξη. Κάτσε, βιάζεσαι! Όχι μόνο σου ανακοινώνεται ότι το κομπόδεμά σου θα συρρικνωθεί αλλά τίθεται και θέμα αν θα πάρεις την πολυπόθητη σύνταξη. Μακρά η διαδικασία, πολλές οι προϋποθέσεις, ατελείωτη η χαρτούρα των δικαιολογητικών.. Μη χάνεις το κουράγιο σου. Ας δούμε τί ακριβώς απαιτείται προκειμένου κανείς να συνταξιοδοτηθεί, σήμερον, εν έτει 2017 στην Ελλάδα.

 

Καταρχάς, προκειμένου να αιτηθεί κανείς συνταξιοδότηση, πρέπει να έχει συμβουλευτεί εξειδικευμένο δικηγόρο-εργατολόγο, ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθεί. Προσοχή! Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη και αν του χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, θα είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει αναδρομικά, εφόσον το αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο κρίνει εκ των υστέρων, ότι δε δικαιούται να λαμβάνει σύνταξη.

Αφού, λοιπόν, βεβαιωθεί ότι δικαιούται συνταξιοδότηση, κατά περίπτωσιν, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

 1. Όντας δημόσιος υπάλληλος, οφείλει να υποβάλει:

 

 • Αίτηση στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού) για λύση της υπαλληλικής του σχέσης, η οποία κοινοποιείται στο ΓΛΚ και στα λοιπά ταμεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ). Στην πράξη υποβάλλονται δύο αιτήσεις εντός ενός μηνός, με διαφορά 15 ημερών μεταξύ τους.
 • Δελτίο ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο συμπληρώνεται και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής του ΓΛΚ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (για τυχόν ασφάλισή του σε άλλο φορέα, διάσταση ή διαζύγιο, λήψη αποζημίωσης, μειωμένη σύνταξη, ιδιωτική ασφάλιση).
 • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκκαθαριστικού σημειώματος, ΑΜΚΑ, βιβλιαρίου του λογαριασμού ΙΒΑΝ που θα πιστώνεται η σύνταξη.
 • Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για το χρόνο ασφάλισης σε άλλους τομείς.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στο αρμόδιο συνταξιοδοτικό όργανο- Δ/νση Συντάξεων του ΓΛΚ- και ακολούθως εκδίδεται η συνταξιοδοτική απόφαση, πρώτα η προσωρινή και στη συνέχεια η οριστική, όπου φαίνεται και το ακριβές ποσό των συντάξιμων αποδοχών.

 

Β) Στην περίπτωση που είναι μισθωτός-ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, οφείλει να υποβάλει:

 

 • Πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει να φροντίσει για την καταμέτρηση των ημερών ασφάλισής του.
 • Έντυπη αίτηση, που υποβάλλεται εις διπλούν στο υποκατάστημα ΙΚΑ στο οποίο υπάγεται.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ιδίου και συζύγου.
 • Βεβαίωση εργοδότη του τελευταίου μήνα απασχόλησης.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ΑΜΚΑ, βιβλιαρίου του λογαριασμού ΙΒΑΝ που θα πιστώνεται η σύνταξη.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αν ήταν επαγγελματίας οδηγός ή εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, πρέπει να καταθέσει το επαγγελματικό δίπλωμα.
 • Βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, αν υπάρχει.
 • Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 • Αν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται ή παίρνει βοήθημα από οποιονδήποτε φορέα, απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο της απόφασης και ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.

 

Γ) Στην περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας-ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, οφείλει να υποβάλει:

 

 • Aίτηση-Δήλωση.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ΑΜΚΑ, βιβλιαρίου του λογαριασμού ΙΒΑΝ που θα πιστώνεται η σύνταξη.
 • Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για διακοπή επαγγέλματος σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ή αν δεν έχει γίνει έναρξη, υπεύθυνη δήλωση σφραγισμένη από τη Δ.Ο.Υ.

 

 • Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν, με τη σειρά του, μέλος:
 1. EΠΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένο.
 2. ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.
 3. ΔΣ της ΑΕ, απαιτείται θεωρημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο απόσπασμα της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της ΑΕ, από το οποίο προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους ΔΣ της ΑΕ ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού.

 

Τέλος, αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Όσοι πιστοί, δηλαδή υποψήφιοι συνταξιούχοι, προσέλθετε, λοιπόν, ακολουθώντας προσεκτικά τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε!

[activecampaign form=5]

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top