BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

ΕΣΠΑ: Εφάπαξ επιδότηση έως 50.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε σήμερα για:

Βασικές προϋποθέσεις :

 • Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει έξοδα από 10.000 ευρώ και πάνω για το 2019.
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κέρδος το β΄τρίμηνο του 2019 και μειωμένο κέρδος ή “χασούρα” το β΄τρίμηνο του 2020.

Δείτε εδώ τις προθεσμίες για την περιφέρειά σας  Από 5.000 έως 50.000 ευρώ στις μικρές επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Προχωρήστε σε έγκαιρη κατάθεση μέσω της έμπειρης νομικής μας ομάδας.

  Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων το Κράτος έβαλε μπρος σχέδιο επιχορήγησης των μικρών επιχειρήσεων της γειτονιάς, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας και τη στήριξη των επιχειρηματιών που προσπαθούν να διασώσουν τους κόπους ετών μέσα στη νέα κρίση που βιώνουμε.

  Ποιοι είναι οι δικαιούχοι…

  Ποιοι μπορούν να αιτηθούν να λάβουν το εφάπαξ ποσό των 5.000 έως 50.000 ευρώ:

  • Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  Όσες απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

  • Οι μικρές επιχειρήσεις. 

  Όσες απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο σύνολο ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

  Τι κεφάλαιο θα καλύπτει…

  Σύμφωνα με το e-dimosio.gr η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης για το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. 

  Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το 50% των εξόδων της επιχείρησης που θα προκύπτουν από το άθροισμα: 

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, 
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, 
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, 
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση, 
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες), 
  • διάφορα λειτουργικά έξοδα. 

  Θέλω να συμβουλευτώ ειδικό.

  Πότε μπορώ να κάνω αίτηση;

  Το πρόγραμμα τρέχει ήδη με επιτυχία στην Κεντρική Μακεδονία και την Αχαΐα και οι αιτήσεις για Αττική έχουν ξεκινήσει. Η πλατφόρμα για υποδοχή αιτήσεων άνοιξε στις 12 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr

  Προθεσμίες υποβολής αίτησης ανά Περιφέρεια…

  Για την Περιφέρεια Αττικής η προθεσμία για την αίτηση είναι στις 6 Νοεμβρίου.

  Για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η καταληκτική ημερομηνία είναι 11η Νοεμβρίου.

  Σημαντικό: Ο υπολογισμός του ποσού αλλά και η έγκριση της επιχορήγησης θα γίνεται με βάση τις δαπάνες που είχαν δηλώσει οι επιχειρηματίες το 2019 στο έντυπο Ε3.

  Προσοχή στους κωδικούς…

  Πρόκειται για το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους στους κωδικούς 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

  Υπολογισμός ποσού διεκδίκησης από το ΕΣΠΑ

  Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να διαπιστώσουμε εάν δικαιούστε κάποιο ποσό και ποιο θα είναι αυτό σε περίπτωση που ανήκετε στους δικαιούχους, θα πρέπει να μας αποστείλετε το Ε3 του 2019 και το Φ2 του 2020 με σκοπό να ελεγχθούν από την εξειδικευμένη νομική μας ομάδα. Αποστολή εγγράφων στο info@bcla.gr

   

  Τι πρέπει να προσέξω…

  Δυστυχώς η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και οι αντίστοιχες της, είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Ως ασφαλέστερη και γρηγορότερη επιλογή κρίνεται η ανάθεση της αίτησης σε εξειδικευμένη ομάδα με σκοπό την άμεση κατάθεσή της στην πλατφόρμα χωρίς λάθη ή παραλείψεις.

  Τι πρέπει να προσέξω…H BCLA μπορεί να σας βοηθήσει…

  Η εξειδικευμένοι μας ομάδα μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου και κατάθεσης της απαραίτητης αίτησης για το ΕΣΠΑ. 

  Προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα κατά την κατάθεση των εγγράφων η ομάδα μας θα φροντίσει να διαχειριστεί άμεσα και με προσοχή τον φάκελο σας δίνοντας σας το “εισιτήριο” για μια θέση στους δικαιούχους της επιχορήγησης.

  Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα έγγραφα και τη διαδικασία στο 211-0121395

  Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα έγγραφα και τη διαδικασία στο 211-0121395

  Scroll to Top