+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Αναστολή ρήτρας

Η δικαίωση που χάρισε ανάσα και χαμόγελα

Οι αγωγές έφεραν αποτελέσματα, ο αγώνας σας μόλις δικαιώθηκε!

Είμαστε συνεχώς δίπλα σας!

Η δικηγορική εταιρεία BCLA μετρά μια ακόμα επιτυχία που έκανε μαζί σας! Η δικαίωση που ήρθε αλλά και η πίεση που ασκήθηκε από τους πολίτες, κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να παγώσουν τη παράνομη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ένας στόχος που ξεκίνησε από εμάς και ολοκληρώθηκε με τη δύναμη και το θάρρος όλων.

Μαχόμαστε χρόνια απέναντι σε κάθε αντισυνταγματική ρύθμιση, οποιασδήποτε κυβέρνησης, που θίγει τους πολίτες και στεκόμαστε πάντοτε δίπλα τους, με όποιο κόστος.
Δικαστικές μάχες που είτε αφορούν τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, είτε παράνομες χρεώσεις, όπως είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Μιας πολύ κακής νομοθετικής ρύθμισης που άφηνε έκθετους τους πολίτες στις διαθέσεις των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις.

Η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή που είχαμε από όλους εσάς στο ξεκίνημα του δικαστικού μας αγώνα, μαζί με την πίεση που ασκήθηκε από φορείς όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Ινστιτούτο Καταναλωτών και άλλοι σημαντικοί φορείς, αλλά και η δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών, οδήγησαν την κυβέρνηση στην ορθή απόφαση της αναστολής της ισχύος της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Τι σημαίνει αυτό;

Πως δεν υφίσταται στην παρούσα φάση λόγος για περεταίρω κατάθεση αγωγών για την ακύρωσή της!

Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ!

Η συνεχής παρακολούθηση της υπόθεσης και των δρώμενων της, θα είναι πάντοτε ένα θέμα που θα μας απασχολεί.

Δεν σταματάμε μέχρι ο αγώνας να πάρει τα χρώματα μιας μόνιμης νίκης!

Άκυρη η ρήτρα Αναπροσαρμογής!

Έπειτα από την πίεση που ασκήθηκε από πολίτες αλλά και μαζικές αγωγές ομάδων/συλλόγων που καταχωρήθηκαν στα πρακτικά της δικαιοσύνης, ήρθε η δικαίωση και η ακύρωση της ρήτρας!

Η αναβολή της έφερε ανακούφιση σε χιλιάδες νοικοκυριά που βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού.

Τι περιμένουμε:

Ενημέρωση από την ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατέθεσε σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής την άγνοια της αποφάσεως αυτής και της παράνομης προσθήκης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η διαφοροποίηση των τιμών και των αυξήσεων, ουδεμία συνοχή έχουν με πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και καταδικάζει την ελλιπή ενημέρωση των καταναλωτών από τους παρόχους ενέργειας.

Διαβάστε αναλυτικά:

  • Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και δεν «επιβλήθηκε» από τη ΡΑΕ.

  • Η παροχή από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας κυμαινόμενων τιμολογίων, δηλαδή τιμολογίων όπου η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει Ρήτρας Αναπροσαρμογής, αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική, προβλεπόμενη στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013).

  • Τα κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία ενσωματώνουν Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτέλεσαν για τους εναλλακτικούς Προμηθευτές το εργαλείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης ανταγωνιστικής δραστηριότητας προς τα έως τότε προσφερόμενα τιμολόγια, που ήταν αποκλειστικά σταθερής χρέωσης.

  • Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2013 εξαρχής επέβαλε σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα η αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Προμήθειας (βλέπε, το άρθρο 28 παρ. 3 (γ), άρθρο 1 παρ. 2(στ) του Παραρτήματος ΙΙ).

  • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, διαπίστωσε ότι υφίσταται έλλειμμα διαφάνειας ως προς την επιβολή και την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και, εξ αυτού του λόγου, εξέδωσε την υπ’ αρ. 409/2020 Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (ΦΕΚ Β΄ 1364/14.04.2020).

  • Η Αρχή, ήδη από τις 8 Απριλίου 2022, έχει εκκινήσει διαδικασία ακροάσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους εκ της 409/2020 Απόφασης ΡΑΕ, είτε παραλείποντας να παρέχουν σταθερά τιμολόγια είτε διαμορφώνοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής κατά τρόπο που αποκλίνει ουσιωδέστερα από την κατεύθυνση της Αρχής είτε ακόμη παραπλανώντας τους καταναλωτές εμφανίζοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως μη εντασσόμενη στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, δηλαδή τις χρεώσεις που διαμορφώνουν ελεύθερα οι Προμηθευτές.

  • Η ΡΑΕ δεν διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν την προμήθεια ενέργειας, καθώς δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 138 ν. 4001/2011).

BCLA

Η δικαίωσή σας είναι υπόθεσή μας!

Scroll to Top