+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Ενημερωθείτε πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε

Συμπληρώστε τη φόρμα ή καλέστε στο 211-0121395 για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για θέματα συντάξεων σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

  Όταν μια επιχείρηση είναι σε κρίση χρειάζεται νομικές και συμβουλευτικές λύσεις

  Σας στηρίζουμε με τη γνώση των νόμων και της επιχειρηματικότητας

  Η 8ετής ύφεση έχει δημιουργήσει επιχειρήσεις σε κρίση!

  Σε ένα σύνθετο περιβάλλον με υπερφορολόγηση, κλειστές τις γραμμές χρηματοδότησης από τις τράπεζες, με προμηθευτές και πιστωτές να πιέζουν, οι επιχειρηματίες καθημερινά καλούνται να ξεπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια.
  Τα εξειδικευμένα στελέχη της BCLA με διαρκή κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πλέον σύνθετες υποθέσεις που αφορούν την επιχείρησή σας.
  Έχοντας διαδρομή πολλών ετών στο χειρισμό εξαιρετικά απαιτητικών επιχειρηματικών καταστάσεων μπορούμε με σιγουριά να κερδίσουμε το καλύτερο για εσάς.

  Μικρές Ιστορίες Μεγάλων Ανθρώπων

  Συχνές Ερωτήσεις

  Ένα εξειδικευμένο τμήμα με τη σύμπραξη επιστημόνων και έμπειρων επαγγελματιών άλλων κλάδων (λογιστές, φοροτεχνικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι κλπ) είναι έτοιμο να αναλάβει τη διαχείριση της επιχειρηματικής κρίσεως, τη διαχείριση στιγμιαίας ή γενικευμένης αφερεγγυότητας, την αλλαγή εταιρικού σκοπού, τη μεταφορά επιχειρηματικής δράσεως σε άλλο εταιρικό σχήμα, την εξεύρεση χρηματοδοτικών και επενδυτικών προϊόντων για την οικονομική στήριξη της επιχείρησης και την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.

   

  Κατάλληλοι νομικοί με εμπειρία στα οικονομικά και εν γένει στη διαχείριση επιχειρήσεων αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την επιχείρηση με την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, τη σύνταξη της σχετικής ηλεκτρονικής αιτήσεως στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για τον περιορισμό των χρεών προς το Δημόσιο και προς τρίτους. 

   

  Άρτια καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές αναλαμβάνουν να διαπραγματευτούν με τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές τυχόν χρέη και λοιπές υποχρεώσεις, τον επαναπροσδιορισμό των συμβάσεων συνεργασίας, προμηθείας και χρηματοδοτήσεως και τελικά την αλλαγή του τρόπου συνεργασίας. 

   

  Σε περίπτωση γενικευμένης πιστωτικής κρίσης της εταιρίας οι εξειδικευμένοι δικηγόροι του γραφείου μας με τις κατάλληλες και προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις με τη σύμπραξη οικονομολόγων και φοροτεχνικών εγνωσμένου κύρους και άρτιας κατάρτισης αναλαμβάνουν τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της επιχείρησης έναντι τραπεζών, προμηθευτών, εργαζομένων, Δημοσίου και εν γένει κάθε πιστωτή.

   

  Στόχος είναι, αξιοποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο και με τις κατάλληλες μεθοδολογίες να περιοριστεί στο ελάχιστο για τον επιχειρηματία το επιχειρηματικό ρίσκο. 

   Με την ανάληψη όλων των κατάλληλων ενεργειών ενώπιον κάθε δημόσιας ή άλλης αρχής για τη διοικητική, αστική και ποινική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων της επιχείρησης και την κατάστρωση στα πλαίσια του προπτωχευτικού δικαίου σχεδίου εξυγίανσης και υποβολή του προς επικύρωση στους πιστωτές και στο αρμόδιο δικαστήριο η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας περιορίζουν στο ελάχιστο τη ζημιά και μπορούν να επανέλθουν σε βιώσιμες συνθήκες λειτουργίας. 

   

   

  Θα κοιτάξουμε μαζί εάν όντως υπάρχει λόγος οριστικής παύσης πληρωμών και με ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει αυτό να συμβεί για να περιορίσετε τις ζημιές σας. Σε κάθε περίπτωση εξειδικευμένο τμήμα πλαισιωμένο από κατάλληλους νομικούς και λογιστές συντονίζει σε περίπτωση κατάστασης οριστικής παύσης πληρωμών τις διαδικασίες πτώχευσης παρέχοντας νομικές συμβουλές και όχι μόνο προς τον επιχειρηματία για την ταχεία απαλλαγή του από τις ευθύνες αναλαμβάνοντας όλες τις εμπλοκές ποινικές, αστικές, διοικητικές έναντι πάντων. Ταυτόχρονα συνδράμει στον σύνδικο πτωχεύσεως ( ήδη διαχειριστή αφερεγγυότητος ) ώστε να υπάρξει ορθή εκκαθάριση προς το συμφέρον του επιχειρηματία.

   

  Εξειδικευμένοι ποινικολόγοι στο επιχειρηματικό, φορολογικό και ασφαλιστικό δίκαιο, καθώς και σε κάθε είδους οικονομικό έγκλημα θα αναλάβουν εχέμυθα να διεκπεραιώσουν και να κλείσουν κάθε υπόθεσή σας, από το παρόν και το παρελθόν, με γρήγορο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο που θα εκπονηθεί στα πλαίσια μίας γενικής στρατηγικής με γνώμονα την οικονομικότερη και ασφαλέστερη απαλλαγή ποινικών ευθυνών του επιχειρηματία. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για αστικές και οικονομικές ευθύνες (επιταγές, συναλλαγματικές και άλλα αξιόγραφα, από συμβάσεις προμηθειών, από θέματα εμπράγματου δικαίου, από εν γένει συμβάσεις, μισθωτήρια παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ.).

   

  Επί της ουσίας το Δικαίωμα στη Δεύτερη Ευκαιρία είναι η δυνατότητα που έχουμε όλοι στο να επιχειρούμε. Μια επιχείρηση δεν έχει εξασφαλισμένη τη βιωσιμότητά της. Στο παρελθόν ο νομοθέτης σχεδόν τιμωρούσε την αποτυχία μια επιχείρησης να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Οι κανόνες της Ε.Ε. ωστόσο είναι σαφής. Ο επιχειρηματίας δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία ακόμη και εάν έχει σημαντικά βάρη από το παρελθόν.

   

  Το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, αρκεί κανείς να γνωρίζει πώς να το αξιοποιήσει.

  Εν συντομία δικηγόροι με εξειδίκευση στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, με τη σύμπραξη οικονομολόγων, διαφημιστών, εξειδικευμένου προσωπικού στο μάρκετινγκ, στην πληροφορική, στα logistics κλπ, θα σας παρέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία με την ανάληψη και των απαραιτήτων ενεργειών για την απαλλαγή σας από κάθε ευθύνη του παρελθόντος.

  Στη συνέχεια θα κατοχυρώσουμε τη δυνατότητα ίδρυσης νέας επιχείρησης από εσάς τον ίδιο, την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, τη βοήθεια υλοποίησης αυτού και την περαιτέρω υποστήριξη για την αποφυγή και τον περιορισμό κινδύνων στα πλαίσια της δεύτερης ευκαιρίας που παρέχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου νόμου.

   

  Σε ειδική τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 82% όσων απευθύνονται στη BCLA δηλώνει απόλυτα ή πολύ ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες μας.

  Έρευνα ικανοποίησης πελατών:

  Ευχαριστημένοι το 82% των πελατών της BCLA!

  Το 82% δήλωσε απόλυτα έως πολύ ευχαριστημένο από τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης (29,25% απόλυτα, 52,75% πολύ, 15% λίγο, 2,5% καθόλου)
  0%

  Ποιοί είμαστε

  Η BCLA είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα. Η εξειδικευμένη γνώση μας και η εμπειρία μας, μας βοηθάει να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εδώ και 25 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους συνταξιούχους και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους. Το τμήμα εξυπηρέτησης μας βρίσκεται στη διάθεση σας 24/7 για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειάζεστε.

  BCLA - Δικηγορική Εταιρεία

  Ποιοί είμαστε

  Η BCLA είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα. Η εξειδικευμένη γνώση μας και η εμπειρία μας, μας βοηθάει να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εδώ και 25 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους συνταξιούχους και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους. Το τμήμα εξυπηρέτησης μας βρίσκεται στη διάθεση σας 24/7 για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειάζεστε.

  BCLA - Δικηγορική Εταιρεία

  SOCIAL MEDIA

  Είπαν για εμάς στο Facebook

  Η ομάδα μας!

  Σοφία Βάρφη

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Η αξιόπιστη και άμεση ενημέρωση του πελάτη είναι απαραίτητη για την ορθή υποστήριξή του.”

  Κωνσταντίνα Χατζηγεωργίου

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Καθημερινά κάνουμε τη διαφορά, εξυπηρετόντας όλους τους πελάτες άμεσα και με συνέπεια.”

  Νίκη Τάλλαρη

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Πρέπει όλοι να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν! Μόνο έτσι θα βγουν κερδισμένοι”

  Σοφία Καραμπουρνή

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Η επικοινωνία και η δικαίωση όσων νιώθουν αδικημένοι, δίνει νόημα στην εργασία μου.”

  Scroll to Top