BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Ευκαιρία για επανεκκίνηση σε επιχειρήσεις που κινδύνευαν με λουκέτο

Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού λόγω της δυσμενούς οικονομικής τους κατάστασης προσφέρει ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οι αιτούντες θα διεκδικήσουν την διαγραφή τόκων υπερημερίας προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.ά., αποφεύγοντας τον εφιάλτη των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών.

Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (ατομικές επιχειρήσεις-έμποροι σύμφωνα με το άρθρο 2 ) και κάθε νομικό πρόσωπο (εταιρείες), το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν την δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών για το σύνολο των δανειστών. Με την ένταξη στη ρύθμιση  εξετάζεται το ενδεχόμενο κουρέματος, ενώ οι οφειλέτες θα έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν σε 120 δόσεις και με χαμηλό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, ο νόμος 4469/2017 ανοίγει τον δρόμο για την ρύθμιση όλων των οφειλών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες, εφορία, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία, λοιπούς ιδιώτες, εφόσον συμφωνήσει το 60% των πιστωτών. Άξιο λόγου είναι ότι  η εν λόγω ρύθμιση θεωρείται ότι θα δώσει ανάσα ακόμα και σε οφειλέτες με ακάλυπτες επιταγές αλλά και σε όσους έχουν ήδη βάλει λουκέτο.

 

Οι όροι:

Προϋπόθεση  για την ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί το σύνολο των οφειλών να κυμαίνεται από το ποσό των 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Για  τους οφειλέτες άνω των 50.000 ευρώ θα  επιχειρηθεί λύση σε εξατομικευμένη βάση. Σε ότι αφορά επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ και τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, οι υποθέσεις τους θα εκτιμηθούν σύμφωνα με άλλα κριτήρια που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης, οπότε και θα προκύψουν οι ανάλογες δόσεις αλλά και το τυχόν «κούρεμα».

Επί πλέον, η ρύθμιση πραγματοποιείται μόνο για χρέη που συσσωρεύτηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη, δηλαδή τα έξοδα αφαιρούμενων των εσόδων να έχουν θετικό πρόσημο, δηλαδή  θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή  θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

 

Η διαδικασία :

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς  των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του Υπουργείου Οικονομικών και θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής και τα συνοδευτικά έγγραφα σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ. Οι αιτήσεις αναμένεται να αρχίσουν στις 3 Αυγούστου και θα είναι ανοιχτή η διαδικασία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Τα στοιχεία που προσκομίζονται θα διασταυρωθούν ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ έχει ζητηθεί η συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του ΕΦΚΑ για να αποφευχθεί η χρονοτριβή. Οι υποθέσεις θα ανατεθούν σε συντονιστή, δηλαδή  το εγχείρημα θα συντονίζει ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, με βάση το ειδικό πληροφοριακό σύστημα.

Σημειώνεται ότι πρόσβαση στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα μέσω συστήματος επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής θα έχουν και οι πιστωτές. Επίσης, οι τελευταίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν πρόσκληση ένταξης στον οφειλέτη για να υπαχθεί στη διαδικασία. Όμως εάν εκείνος δεν κινηθεί άμεσα, θα απολέσει το δικαίωμα να αιτηθεί ο ίδιος τη διαδικασία αργότερα, χωρίς να προσκληθεί ξανά από τους πιστωτές.

Οι οφειλέτες για να ανταπεξέλθουν θα οδηγούνται αυτοματοποιημένα σε ένα είδος τραπεζικού προϊόντος, το οποίο θα χορηγείται με κοινά χαρακτηριστικά από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top