BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Κατοχύρωση διεθνούς σήματος: Τα σημεία που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε διεθνές επίπεδο μπορεί να φαίνεται μια πολύπλοκη διαδικασία είναι όμως, απλή. Υπάρχει μια σειρά διεθνών συνθηκών αλλά και εργαλεία που βοηθούν τον επιχειρηματία να προστατέψει αποτελεσματικά την πνευματική του ιδιοκτησία σε όλες τις χώρες στις οποίες εκείνος ασκεί ή επιθυμεί να αναπτύξει δραστηριότητα. Με τη ορθή χρήση αυτών των εργαλείων ιδιαίτερα οι εταιρείες που θέλουν να κατοχυρώσουν περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο και χρήμα.

  1. Οι 3 διεθνείς συμφωνίες για τα εμπορικά σήματα

Η παλαιότερη συμφωνία υπεγράφη πριν από 132 χρόνια. Πρόκειται για τη Σύμβαση του Παρισιού του 1883. 177 κράτη συμμετέχουν σε αυτήν τη σύμβαση που αναγνωρίζει δικαίωμα προτεραιότητας. Ο δικαιούχος σήματος που έχει κατατεθεί σε μία χώρα μέλος απολαμβάνει προς ενέργεια της κατάθεσης στις υπόλοιπες χώρες μέλη δικαιώματος προτεραιότητας διάρκειας 6 μηνών από την κατάθεσή του στην αλλοδαπή χώρα. Έτσι, αν ένα σήμα που έχει ήδη κατατεθεί στην αλλοδαπή, κατατεθεί στην Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες από την κατάθεσή του στην αλλοδαπή, θεωρείται ότι κατατέθηκε και στην Ελλάδα στον ίδιο χρόνο με εκείνον που κατατέθηκε και στην αλλοδαπή. Έτσι γίνεται δεκτό ότι ένα σήμα διαγράφεται όταν αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση άλλου που κατατέθηκε μεταγενέστερα, για το οποίο όμως, διεκδικείται δικαίωμα προτεραιότητας που ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο από τον χρόνο κατάθεσης του σήματος, του οποίου ζητείται η διαγραφή.

Η συμφωνία της Μαδρίτης (1891) και το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989) δημιούργησαν το «σύστημα της Μαδρίτης» για την κατοχύρωση των διεθνών σημάτων. Mέσω του WIPO οι επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν τα σήματά τους στα κράτη-μέλη με ταχύτατες διαδικασίες και με χαμηλό κόστος

  1. Οι περιορισμοί στο διεθνές σήμα

Το Σύστημα της Μαδρίτης παρέχει εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό χωρών στις οποίες απολαμβάνετε προστασίας. Στην πραγματικότητα όμως, κανένα σύστημα δεν μπορεί να σας παρέχει ένα πραγματικά διεθνές σήμα.

O WIPO θα εξετάσει επισήμως την αίτησή σας για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος. Ωστόσο, κάθε συμβαλλόμενη χώρα θα μπορεί να εξετάσει την αίτησή σας στο πλαίσιο που θέτει η εθνική νομοθεσία της. Υπάρχει η περίπτωση να καταλήξετε να ασχολείστε με διάφορα συμβαλλόμενα γραφεία σε διαφορετικές χώρες.

  1. Ο ρόλος της Εθνικής Υπηρεσίας Σημάτων

Εάν υποβάλετε αίτηση από μια χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία της Μαδρίτης, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω της εθνικής σας υπηρεσίας και να βασιστεί σε οριστική εγγραφή. Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση πρέπει να είναι πανομοιότυπο τόσο ως προς το ίδιο το σήμα όσο και ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητούνται. Τα χειρόγραφα έντυπα δεν γίνονται δεκτά.

Για τις αιτήσεις βάσει του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, αρκεί μια εγχώρια αίτηση και όχι οριστική καταχώριση. Η αίτηση πρέπει να πιστοποιείται από το Γραφείο της χώρας Προέλευσης. Τα εθνικά γραφεία θα εξετάσουν την αίτηση και θα έχουν έως και 18 μήνες για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το σήμα.

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές αιτήσεων σε κάθε χώρα, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί για να διασφαλίσετε πως βρίσκεστε στη σωστή κατεύθυνση.

  1. Το διεθνές σήμα εξαρτάται από το εθνικό

Μια μεγάλη συζήτηση λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια για αυτό το ζήτημα. Προς το παρόν όμως, η προστασία του σήματος σας αρχικά εξαρτάται από το γραφείο σημάτων της χώρας προέλευσης.

Μια άσχημη εξέλιξη στο εμπορικό σας σήμα σε εθνικό επίπεδο θα έχει συνέπειες και στο διεθνές σήμα. Εάν το σήμα χαθεί σε εθνικό επίπεδο, θα χαθεί τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

  1. Προστασία σε περισσότερες χώρες αργότερα

Όταν η αίτησή για την κατοχύρωση διεθνούς σήματος έχει εγκριθεί μπορεί σε μελλοντικό χρόνο να ζητήσετε επέκταση της προστασίας του σήματός σας και σε άλλες χώρες. Σε ότι αφορά την ΕΕ  μπορείτε να ζητάτε επέκταση της προστασίας μιας διεθνούς καταχώρισης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αιτούμενοι την επέκταση της προστασίας μιας διεθνούς καταχώρισης ως μεταγενέστερη επέκταση, εξασφαλίζετε την ίδια προστασία που θα είχατε εάν καταθέτατε απευθείας αίτηση για σήμα της ΕΕ.

Οι αιτήσεις για τη μεταγενέστερη ονομασία γίνονται απευθείας στο WIPO που διαθέτει το ονομαζόμενο σύστημα μεταγενέστερης ονομασίας.

  1. Γενικοί όροι χρήση σήματος

H κατοχύρωση ενός διεθνούς σήματος ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία εγγραφής. Μετά από την παρέλευση 5ετίας θα απαιτηθούν αποδείξεις χρήσης του σήματος. Στο τέλος της δεκαετίας η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος μπορεί να ανανεωθεί.

  1. Η διαδικασία κατοχύρωσης

Η διαδικασία της κατοχύρωσης ολοκληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σημάτων της χώρας, η οποία και θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει την αίτηση σας. Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή.

Κατοχυρώστε σήμερα το trademark σας

[activecampaign form=40]

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top