BCLA - Δικηγορική εταιρεία:

Βαρύς ο πέλεκυς του ΕΟΠΥΥ σε ιατρικές εξετάσεις

Σαν να μην έφθαναν οι περικοπές στις συντάξεις, κακά μαντάτα έρχονται και από το χώρο της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, μακρύς είναι ο κατάλογος των εξετάσεων που δε γράφονται πια στους ασφαλισμένους. Η λίστα με τις εξετάσεις τις οποίες θα πρέπει πια να πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασθενείς είναι τεράστια και αφορά σχεδόν το σύνολο των προληπτικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις που κόβονται αφορούν μεταξύ άλλων τον θυρεοειδή, τον καρκίνο, τα οστά, την αναιμία καθώς και δεκάδες άλλες ασθένειες.

Εκατόν είκοσι τρεις (123) τον αριθμό, οι εξετάσεις τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ κρίνοντας παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες, αποφάσισε να μην αποζημιώνει πλέον! Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα πενταμελούς επιτροπής, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων- Κυτταρολόγων- Παθολογοανατόμων.

Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).

Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων με την εισαγωγή κανόνων και οδηγιών θα συνεχιστούν, όπως ενημερώνει ο οργανισμός.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα αποζημιώνονται στο εξής, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

 

Στη συνέχεια παρατίθεται λίστα που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξετάσεις που δεν καλύπτονται πλέον (Σημειώνεται παραπλεύρως κάθε εξέτασης ο ισχύων μέχρι σήμερα κωδικός και η τρέχουσα τιμή αυτής):

 

 1. Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 110000039 3,43
 2. Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 110000042 4,49
 3. Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000100 2,88
 4. Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 110000102 2,26
 5. Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 110000113 9,51
 6. Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 110000114 14,23
 7. THROMBOTEST 110000129 7,16
 8. Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 110000131 4,75
 9. Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 110000132 2,23
 10. Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000136 581,07
 11. Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτείνη) 110000269 4,4
 12. Βασική πρωτεϊνη μυελίνης στο ΕΝΥ 120000072 20,54
 13. α- Μαννοσιδάση (λευκά) 130000021 5,02
 14. Προδιορισμός κινητικού ιξώδους 130000053 4,49
 15. Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 130000087 5,22
 16. α-Μαννοσιδάση πλάσματος 130000130 11,89
 17. Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 130000131 14,23
 18. Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 130000132 11,89
 19. Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE 130000163 123,26
 20. Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 130000192 4,75
 21. Hλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκαφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) με συμπύκνωση 130000194 4,75
 22. Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 150000011 2,88
 23. Αναζήτηση σπειροχαίτης δι’ υπερμικροσκοπίου 150000016 8
 24. Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 150000035 2,88
 25. Αντίδραση Zondek- Friedman 150000039 14,23
 26. Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 150000040 5,22
 27. Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 1500000411 8,01
 28. Παρασκευή αυτεμβολίων 150000055 8,63
 29. Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 150000068 2,88
 30. Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικώνκαι φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 150000069 7,63
 31. Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λπ.) 150000070 1,76
 32. Τιτλοποίηση αντισωμάτων εγκύων 1150000073 42,67
 33. Waler Rose 150000080 4,17
 34. Δοκιμασία Latex 150000086 7,16
 35. Ames Ona 150000102 4,75
 36. Prolk- m 150000103 3,43
 37. DERMO TEST 150000105 8,28
 38. Ιολογικός Έλεγχος 150000108 5,22
 39. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 150000122 4,75
 40. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 150000123 9,51
 41. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 150000124 9,51
 42. Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 150000125 1,76
 43. Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 120000496 9,51
 44. Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων 120000497 12,38
 45. Οιστρόνη αίματος (Ε1) 160000097 12
 46. Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 160000127 9,51
 47. Αντιμιτοχονδριακάαντισώματα (ΑΜΑ ή ΑΝΤΙ-ΑΜΑ) 120000097 8,28
 48. Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 160000004 22
 49. Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000007 12,38
 50. Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 16000008 41,03
 51. Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ΑLDO) ανά δείγμα: 160000013 16,46
 52. Oλικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 160000014 4,75
 53. Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 160000015 10
 54. Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 160000039 15,85
 55. Πρεγναδιόλη 160000043 12,38
 56. Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 160000051 12,38
 57. Αγγειοτονίνη Η 160000053 6,66
 58. Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλη΄(17 HO) 160000063 10
 59. Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 160000064 20
 60. Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης κι λοιπών ορμονών 160000065 6,66
 61. Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT 3) 160000067 18,99
 62. Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 160000084 9,51
 63. Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 160000089 9,51
 64. Αντιδιουρητική ορμόνη -ADH 160000093 28,47
 65. Oπισθοβολικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λπ. 400000021 1,76
 66. Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 400000025 21,72
 67. Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 400000035 4,49
 68. Οφθαλμοδυναμομέτρηση 400000039 2,26
 69. Τονογράφημα 400000041 2,26
 70. Ηλεκτροτανογραφία 400000042 5,46
 71. Τονομέτρηση (Π Δ 157/74) 400000045 2,26
 72. Οπτικός νυσταγμός 400000058 2,41
 73. Ορθοπτική άσκηση 400000060 2,41
 74. Προσαρμογή στο σκότος 40000062 3,17
 75. Τεστ υδροποσίας 400000067 2,91
 76. Λογοπεδική εξέταση 540043002 4,75
 77. Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 540043006 6,63
 78. Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 540043007 2,88
 79. Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 540043008 2,88
 80. Βρογχιακά συρίγγια 540046001 19,81
 81. Τραχειοβρογχοσκόπηση 540046002 6,63
 82. Βιοψία βρόγχων 540046005 8,01
 83. Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 540048001 2,88
 84. Πλύση ωτός απλή 540050006 2,26
 85. Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 540050007 2,26
 86. Εξαίρεση βύσματος εκαατέρωθεν 540050008 2,88
 87. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης 220000002 5,22
 88. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 220000003 5,22
 89. Hλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 220000005 4,05
 90. Oρθοδιάγραμμα καρδιάς 220000007 4,05
 91. Βαλληστοκαρδιογράφημα 220000010 4,05
 92. Φωνοκαρδιογράφημα 220000012 2,88
 93. Σφυγμογράφημα 220000013 3,43
 94. Κινηματοαγγειογραφία 220000016 12,33
 95. Ανυσματοκαρδιογράφημα 220000026 5,02
 96. Κορυφοκαρδιογράφημα 220000027 2,96
 97. Καρωτιδογράφημα 220000028 2,96
 98. Ψυχοθεραπεία: α)Ναρκοανάλυση 270000016 4,05
 99. Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 270000018 4,05
 100. Ηλεκτροσόκ:β) Στο σπίτι 270000019 4,05
 101. Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 270000022 128,48
 102. Υπνοθεραπεία 270000023 4,49
 103. Κοιλιογραφία εγκεφάλου 270000025 5,46
 104. Ηλεκτρομυογραφική εξέταση- Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 270000030 5,46
 105. Ρεογράφημα-Ρεοεγκεφαλογράφημα 270000033 5,46
 106. Ινσουλινοθεραπεία 270000034 4,49
 107. Χαρτογράφηση εγκεφάλου 270000040 35,22
 108. Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 270000047 78,47
 109. Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 270000048 87,84
 110. Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 270000049 87,84
 111. Αφαίρεση επιδέσμου μικρού 380000001 0,65
 112. Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 380000002 1,2
 113. Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 38000
 114. Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 380007002 6,63
 115. Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380009002 5,22
 116. Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 380019002 5,22
 117. Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 380023001 8,01
 118. Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 380041001 12,97
 119. Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 380047001 6,63
 120. Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 380047002 8,01
 121. Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 380047003 2,88
 122. Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380049001 5,22

Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης 380049002 4,05

Επικοινωνήστε μαζί μας στα social

Scroll to Top