+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Κόκκινα δάνεια και νευρά στο κόκκινο;

Στην Ελλάδα του 2017 τα ‘Κόκκινα Δάνεια’ αποτελούν μια από τις βόμβες στα θεμέλια της πραγματικής οικονομίας. Η αγορά κυριολεκτικά μοιάζει να αφυδατώνεται από ρευστότητα: O Φ.Π.Α. αυξάνεται σε 24%, οι συντάξεις μειώνονται δραματικά, οι μισθοί συρρικνώνονται, η αγοραστική δύναμη εξαλείφεται.  Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σήμερα, τα ‘Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια’ επιχειρήσεων και νοικοκυριών φθάνουν τα 109 δισ. ευρώ! Το 1/3 αυτών είναι σε καθυστέρηση πάνω από 2 χρόνια.. Τα μισά από όλα τα ‘ Κόκκινα Δάνεια’ έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες. Ωστόσο όποιος δε μπορεί να αποπληρώσει το Δάνειο του, δεν πρέπει να το βάλει κάτω! Πρέπει να το πολεμήσει. Υπάρχουν λύσεις, όπως τονίζουν οι νομικοί της BCLA, καθώς τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειολήπτες κινούνται με στόχο την εξεύρεση λύσεων.

Αληθεύει ότι επειδή οι τράπεζες σπανίως εμφανίζονται διαλλακτικές, οι δανειολήπτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν καταφεύγουν συχνά στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Ωστόσο βασική προύποθεση για να καταφύγει κανείς στο Ειρηνοδικείο είναι να μπορεί να υπαχθεί στον περιβόητο νόμο Κατσέλη, να μην υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακριβώς, όμως, επειδή οι δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές παγιώνουν ολοένα και περισσότερο μια νέα πλειοψηφική πραγματικότητα, οι Τράπεζες, με τη σειρά τους, γίνονται πιο ευέλικτες..

Μπροστά σε αυτήν τη διαμορφούμενη κατάσταση αυτό που απομένει στο δανειολήπτη είναι να φανεί συνεργάσιμος με το εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα. Και φυσικά αυτό πρέπει να γίνεται μέσω δικηγόρων εξειδικευμένων στο θέμα των δανείων ( στεγαστικών και καταναλωτικών), ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και φυσικά να προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων που έχουν πάρει το δάνειο, ευρισκόμενο υπό καθεστώς (οριστικής κάποιες φορές) καθυστέρησης.

Καταρχάς, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος κατα 35% τα τελευταία χρόνια, οι ακόλουθες ευνοικές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από πλευράς τραπεζών:

  • O δανειολήπτης μπορεί να απαιτήσει περίοδο χάριτος τουλάχιστον 4 ετών.
  • Το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται μόνο τόκοι υπολογισμένοι με σταθερό επιτόκιο περίπου (ποικίλλει από τράπεζα σε τράπεζα) 1,5 %.
  • Το ποσοστό της τοκοπληρωμής δε θα υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος.
  • Για τους ανέργους η δόση μπορεί να είναι και μηδενική.

 

{Τα παραπάνω βεβαίως ισχύουν για ενυπόθηκα δάνεια που αφορούν μόνο στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη}.

Μια επιπλέον, ουσιαστική ανάσα για τους δανειολήπτες αποτελεί η διαγραφή τόκων που έχουν συσσωρευτεί στα κόκκινα δάνεια. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που

διευκολύνει και τις ίδιες τις τράπεζες για να συνεχίσει η αποπληρωμή αφού η εναλλακτική που έχουν οι κακοπληρωτές είναι να τα ξεφορτωθούν, πουλώντας τα στα επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας, τα λεγόμενα distress funds.

Το σημαντικότερο όμως είναι ο δανειολήπτης να γνωρίζει τα δικαιώματά του και φυσικά να διαβάζει τα ‘ψιλά γράμματα’ των νέων συμβάσεων που πρόκειται να υπογράψει. Είναι απαραίτητο προτού προβεί, λοιπόν, σε οποιαδήποτε ρύθμιση με την Τράπεζα να έχει έναν εξειδικευμένο νομικό συμπαραστάτη για να πετύχει την πιο συμφέρουσα λύση. Ας μην ξεχνάμε ότι η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί δανειολήπτες πλέον, οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι πρότινος υπέγραφαν συμβάσεις δανείων με τις Τράπεζες, μην κατανοώντας ωστόσο τί υπογράφουν! Για το λόγο αυτόν οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της BCLA είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη που προκειτα να επισκεφθει μια τράπεζα για να διακανονίσει τις οφειλές του ακόμα και αν δεν προέρχονται μόνο από στεγαστικό δάνειο!

Scroll to Top