+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Πιλοτική Δίκη ΣτΕ 4.4.2022 : Τι συζητήθηκε

Πραγματοποιήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη, η Πιλοτική Δίκη του ΣτΕ στις 4 Απριλίου του 2022. Η δίκη αυτή, όπως έχουμε επιμείνει καιρό τώρα, ήταν ύψιστης σημασίας, καθώς σε αυτήν εξετάστηκε το ζήτημα σχετικά με τις αναδρομικές διεκδικήσεις περίπου 14.600 συνταξιούχων.

Σαφώς και λάβαμε μέρος στην δίκη με εκπρόσωπό μας τον κύριο Κουφογιάννη και κατά συνέπεια ζητήσαμε όλα όσα έχουμε συζητήσει μαζί και πρόκειται να αναφέρουμε παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, στην BCLA Δικηγορική Εταιρεία Δ. Δημητρίου & Συνεργάτες, έχουμε σταθεί μαζί με τους συνταξιούχους, δίνοντάς σας την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να πάρετε όλα τα χαμένα και δουλεμένα σας χρήματα πίσω. Δεν σκοπεύουμε να σταματήσουμε μέχρι να σας επιστραφούν όλα.

Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί πως πολλοί από τους συνταξιούχους που συμμετείχαν στις διεκδικήσεις πάσχουν από αναπηρίες τάξεως μεγαλύτερης του 80%. Η κύρια διεκδίκηση είναι η διαφορά που είδαν στις επικουρικές τους συντάξεις να τους δοθεί αναδρομικά καθώς και τα αντισυνταγματικώς κατηργημένα δώρα και επιδόματα μίας τετραετίας. Τέλος ζητείται να καταβληθεί και μία αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου για τον όσο καιρό δεν έχει καταβάλει τα ποσά αυτά. 

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην επιστροφή αναδρομικών ξεκινώντας από 1-1-2012 μέχρι και 31-10-2016 για τις διαφορές από τις περικοπές που υπέστησαν οι επικουρικές συντάξεις. Εν συνεχεία, για τα τρία κατηργημένα επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα, Θερινής Άδειας) από 1-1-2013, να δοθούν τα ποσά που αναλογούν στον κάθε συνταξιούχο. Να καταβληθεί επίσης αναδρομικά η παρακράτηση από τις συντάξεις Ειδικής Εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης με τον νόμο 4254/2014. Τελος, ζητήθηκε και η επιβολή της κράτησης του ΕΤΕΑ, συγκεκριμένα το ποσοστό ίσο με 5,2% (ο συντελεστής βιωσιμότητας) βάσει νόμων, από το 2012 μέχρι και το 2016. 

Ο λόγος που τα παραπάνω θέματα κατέληξαν να συζητιούνται από το Συμβούλιο της Επικράτειας είναι μία νίκη από μόνος του. Βλέπετε, λόγω των χιλιάδων προσφυγών που έχουν κατατεθεί τόσο καιρό στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, το ζήτημα κρίθηκε άξιο μελέτης.

Το ερώτημα λοιπόν που τέθηκε στο ΣτΕ από τον εκπρόσωπό μας, αλλά και τους λοιπούς συνεργάτες που παραβρέθηκαν στην δίκη, διατυπώθηκε ως εξής:

 «Εάν οι πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές του, τακτικώς μεν Χριστουγέννων (άρθρο 65 του ν. 2084/1992) και του επιδόματος αδείας (άρθρο 28 του ν. 4476/1965), που καταβάλλονταν από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως 31.12.2012, η δε κατάργησή τους, από 1.1.2013, με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του ν.4093/2012 κρίθηκε αντισυνταγματική με την 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016, ως μη κατηργημένες, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 96 παρ. 5 του ν. 4387/2016, από 12.5.2016 και εφεξής, εφόσον θεωρηθεί ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου αυτού ρυθμίστηκαν μόνο οι επικουρικές συντάξεις αυτές καθ’ εαυτές («stricto sensu») των παλαιών συνταξιούχων και, για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκαν, κατ’ ουσίαν εκ νέου, νομίμως μόνον οι προηγουμένως κριθείσες ως αντισυνταγματικές (με την ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας) περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν. 4093/2012, όχι δε και η κατά την υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 της παρ. ΙΑ του ίδιου άρθρου και νόμου κατάργηση των ως άνω ένδικων, αυτοτελών (έναντι της επικουρικής σύνταξης) παροχών.

Περαιτέρω, και σε συνάρτηση προς το ανωτέρω ερώτημα, εφόσον κριθεί ότι υπό το καθεστώς του ν. 4387/2016, ο επανυπολογισμός των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων βαίνει παραλλήλως με την κατάργηση των πιο πάνω πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών (ανεξαρτήτως του τυχόν αυτοτελούς χαρακτήρα των δεύτερων), (διατυπώνεται, επίσης, το προδικαστικό ερώτημα) εάν το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων 1889, 1890 και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αναγόμενο στη μεσοβραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ικανότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ν. 4387/2016 να χορηγεί επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές, ανατρέπει τα θεμελιακά, νόμιμα, κατά τα κριθέντα με τις πιο πάνω αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ερείσματα του συστήματος αυτού, με αποτέλεσμα, για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβήσει έως την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας σε σχέση με τον ανακαθορισμό των δικαιούμενων από 12.5.2016 επικουρικών συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων, να αναβιώνουν οι προϊσχύουσες διατάξεις των άρθρων 65 του ν. 2084/1992 και 28 του ν. 4476/1965 και να καθίστανται αγώγιμες οι προβαλλόμενες, με αγωγές ασκηθείσες, εν προκειμένω, πριν από την 4.10.2019, αξιώσεις κατά του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των συνταξιούχων αυτών για την καταβολή αποζημίωσης ισόποσης με το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων των ετών 2016 και εντεύθεν»

Κλείνοντας, από μεριάς μας σαν BCLA θα θέλαμε να πούμε πως σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα κινηθεί νομικά για τις δικές σας συντάξεις, δεν είναι αργά. Βεβαίως, λίγος καιρός απομένει μέχρις ότου να παρθεί η απόφαση. Συνεπώς και εσείς από μεριάς σας θα πρέπει να πάρετε γρήγορα την απόφαση. 

Επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!

Συνομιλήστε μαζί μας

Καλέστε μας: 211-0121395

Scroll to Top