+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Πώς ο «ευδοκίμως τερματίσας» ταξίαρχος επανήλθε στο στράτευμα!

Η Περιπέτεια του Αξιωματικού Ν.Π.

Η μετάπτωση από την παραλίγο προαγωγή… στην απόλυση υπήρξε ιδιαίτερα απότομη για τον Ν.Π, ο οποίος λόγω της αδικαιολόγητα δυσμενούς κρίσης του από το ΣΑΓΕ κατά την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης, εκδιώχθηκε πρόωρα από το στράτευμα.

Όταν κατά την τακτική κρίση στελεχών του 2014 κρίθηκε «ευδοκίμως τερματίσας την υπηρεσία του» άσκησε προσφυγή στο Συμβούλιο Ανώτατων Στρατιωτικών, με αίτημα την επανεξέταση της υπόθεσής του.

Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για κρίση «εκ παραδρομής» και ότι το ανώτερο όργανο (ΣΑΣ) θα θεραπεύσει την αδικία. Αν μη τι άλλο, ο τέως –για την ώρα- ταξίαρχος, με συνολική βαθμολογία ουσιαστικών προσόντων 89% (λίαν καλώς), βασίμως προσδοκούσε ότι θα γίνει το αίτημά του δεκτό.

Στο κάτω-κάτω, η βαθμολογία που συγκέντρωνε, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην στρατιωτική νομοθεσία, δεν του επέτρεπε και να προαχθεί σε Υποστράτηγο μεν, αφού για να γίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε να έχει πετύχει βαθμό 90%- όμως μιλάμε για διαφορά κατά 1% στη βαθμολογία. Η αναμενόμενη αντιμετώπιση του από το Συμβούλιο θα ήτο να κριθεί «διατηρητέος εν υπηρεσία» και παραμείνει στο στράτευμα ως ταξίαρχο.

Όμως το ΣΑΣ δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του σκληρά εργαζόμενου στρατιωτικού: Αντίθετα επισφράγισε με την απόφαση του, την πρώτη εκείνη κρίση του από το ΣΑΓΕ. Μην αντέχοντας να εγκαταλείψει την στρατιωτική του σταδιοδρομία στην ηλικία στον 48 ετών, Ο Ν.Π. Όταν επισκέφτηκε το Γραφείο μας, με αποφασιστικότητα αλλά και κάποια –όπως είναι λογικό- πικρία.

Αφού τον ακούσαμε με προσοχή και στην Συνέχεια, μας μελετήσαμε τα αρχεία και τις αποφάσεις των στρατιωτικών οργάνων μας δημιουργήθηκαν ερωτήματα! Λύνοντας τα, λύσαμε και την υπόθεση του πελάτη μας.

Γιατί αφαιρέθηκε το καθοριστικό 1% της βαθμολογίας; Για το ζήτημα αυτό πρέπει να ταξιδέψουμε 18 χρόνια πίσω, στο έτος 2000. Τότε, ο κ. Ν.Π. ήταν ακόμα συνταγματάρχης και σε κάποια συνεδρίαση εμφανίστηκε μη επαρκώς ενημερωμένος για το θέμα της διαβούλευσης. Αυτό το παράπτωμα που τότε καταγράφηκε στα πρακτικά έμελλε να τον αιφνιδιάσει και στο μακρινό μέλλον και να τον οδηγήσει σε μια ψυχοφθόρα περιπέτεια- με αίσιο ωστόσο τέλος.

14 χρόνια μετά την ημέρα της Συνεδρίασης το ΣΑΓΕ μελετώντας τα εν λόγω πρακτικά έκρινε ότι το «μελανό» σημείο της θητείας του, καθιστά τον Ν.Π. ακατάλληλο τόσο για την προαγωγή του, όσο και για την διατήρηση του σε υπηρεσία.

Που στηρίξαμε την αίτηση για ακύρωση της κρίσης του ΣΑΓΕ:

Η αυστηρότητα της κρίσης του συμβουλίου είναι προφανής. Είναι δυνατόν ένας κατά γενική ομολογία ικανός αξιωματικός να αποστρατευθεί πρόωρα εξ αιτίας ενός ήσσονος σημασίας παραπτώματος, που έγινε σχεδόν πριν από μια δεκαετία και βάλε;

Σύμφωνα με τον νόμο «Ευδοκίμως τερματίσας» κρίνεται όποιος: A. «δεν συγκεντρώνει σε βαθμό εξαίρετο άπαντα τα ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη ανώτερης θέσης»

B. «ούτε κρίνεται εξαιρετικά ικανός για την διατήρησή του σε υπηρεσία»

Ουσιαστικά απαιτούνται δύο αξιολογήσεις λοιπόν κατά την τακτική κρίση του κάθε στελέχους : μία περί προαγωγής και μία περί συνέχισης σε υπηρεσία .Κάθε κρίση δε, στηρίζεται σε δική της, ξεχωριστή αιτιολογία, διάφορη της άλλης: δηλαδή δεν γίνεται αξιωματικός να κριθεί μη προακτέος και μη ικανός προς συνέχισίν σε υπηρεσία για τον ίδιο λόγο. Και τι λόγο… μία άτυχη στιγμή δεκαεπτά χρόνια πριν σε μια άμεμπτη κατά τα άλλα σταδιοδρομία.

Μπορεί μια άτυχη στιγμή να επηρεάσει την εξέλιξη του Π.Ν.;

Είναι μεν δυνατόν παραπτώματα από προηγούμενους βαθμούς να συνεκτιμηθούν από το ΣΑΓΕ ώστε το τελευταίο να αξιολογήσει επαρκέστερα, αλλά πάντα τηρουμένων των αναλογιών: Μεμονωμένα παραπτώματα παλαιότερα της δεκαετίας, χαρακτηρίζονται εκ του νόμου παρωχημένα και δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψιν ούτε στην κρίση περί προαγωγής, πόσο μάλλον στην κρίση για συνέχιση της υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό.

Στις 19 Ιουνίου του 2017…

Ήρθε η ώρα της εκδίκασης της αίτησης ακυρώσεως και το δικαστήριο δικαίωσε τον κ. Π.Ν πανηγυρικά. Δέχτηκε όλους του λόγους ακύρωσης της κρίσης του Συμβουλίου. Ο κύριος Π.Ν. μετά το καλοκαίρι επέστρεψε στην υπηρεσία του.

Scroll to Top