+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

Συμπληρώστε τη φόρμα ή καλέστε στο 211-0121395 για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Τα στοιχεία που μας δίνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας για θέματα συντάξεων σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου

  Δεύτερη Ευκαιρία

  Εάν έχετε οφειλές εσείς ή η επιχείρησή σας ΤΩΡΑ είναι όλα πιο ευνοϊκά! Εκμεταλλευτείτε τις νέες διατάξεις του νόμου. Επιλέξτε την ευνοϊκότερη για εσάς επιλογή με την τεχνογνωσία της BCLA.

  Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να:

  Ο νέος νόμος 4738/2020 αντικαθιστά πλέον όλους τους νόμους για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, διαμεσολάβηση με τράπεζες, εξυγίανση και πτώχευση είναι πλέον στη διάθεση όλων των οφειλετών.

  Ποιούς Αφορα;

  Επιχειρήσεις
  Ιδιώτες

  Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση:

  Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία, η Bcla έχει αναδειχθεί κυρίαρχη εταιρεία στη Ρύθμιση Οφειλών, αναλαμβάνοντας ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά τη διευθέτηση από την αρχή έως το τέλος.

  Τα εργαλεία είναι πολλά, με κυρίαρχο το νέο νόμο ‘Περί Αναδιαρθρώσεων’ 4738/2020. Έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις επιμέρους δυνατότητες ρύθμισης, συμμετέχουμε ενεργά στις συζητήσεις περί νομοθετικών βελτιώσεων.

  Πολλές φορές οι απλές λύσεις είναι και οι πιο συμφέρουσες

  Ο νέος νόμος «Περί Αναδιαρθρώσεων» 4738/2020 έχει καθολικό χαρακτήρα, είναι «ο νόμος όλων», που προβλέπει πλέον μια μοναδική διαδικασία ρύθμισης χρεών για όλες τις οφειλές. Για πρώτη φορά, οι οφειλέτες μπορούν να διευθετήσουν συνολικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και σε έως 420 δόσεις προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

  Αναλαμβάνουμε ολοκληρωτικά τη διαδικασία από τον αρχικό έλεγχο οικονομικών στοιχείων, μέχρι και την επίτευξη της συμφωνίας.

  Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας, διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές, υποβάλλουμε και παρακολουθούμε την αίτηση μέχρι τέλους, σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη.

  Οι καλύτερες στρατηγικές για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης σου.
  Απαλλαγή από τα χρέη του παρελθόντος & νέο ξεκίνημα

  Ένα επιτυχημένο πλάνο επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να «συμπαρασύρει» Τράπεζες, Δημόσιο και & Ασφαλιστικά Ταμεία στη Ρύθμιση.

  MΑΖΙ απαλλασσόμαστε από τις οφειλές του παρελθόντος,
  ΜΑΖΙ απολαμβάνουμε ένα νέο και υγιές επιχειρησιακό ξεκίνημα.

   

  Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Ο Πτωχευτικός Νόμος απλοποιεί τη διαδικασία πτώχευσης εάν πρόκειται για μικρό αντικείμενο, είτε ο οφειλέτης είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

  Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου και άλλες πτωχεύσεις, στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου εμπίπτουν:

  Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, το οποίο, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού του, δεν υπερβαίνει τα όρια δύο τουλάχιστον, από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

  • Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), 350.000 ευρώ.
  • Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, 700.000 ευρώ
  • Μέσο όρο απασχολουμένων, κατά τη διάρκεια της περιόδου, 10 άτομα. 
  • Εξαιρετικά, η «ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ, χωρίς χρήση δεύτερου κριτηρίου.

  Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο ένταξής τους στην κατηγορία της πτώχευσης μικρού αντικειμένου καθορίζεται από την αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψους των 350.000 ευρώ.

  Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.  Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση που αφορά μόνο στον διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη τη διαπίστωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος από το πτωχευτικό δικαστήριο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής.

  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

  Μια απολύτως νέα προσέγγιση του εργαλείου.

  Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα: ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, που έχουν οφειλές από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη. Οι οφειλές αφορούν σε χρέη προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, ενώ προβλέπονται 3 εναλλακτικές δυνατότητες διευθέτησης:

  Εξωδικαστικό συμβιβασμό – Άρα ρύθμιση χωρίς δικαστικές ενέργειες
  Προ πτωχευτική διαδικασία
  Πτώχευση αλλά με δεύτερη ευκαιρία δραστηριοποίησης

   

  Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν οι οφειλέτες αποκλειστικά προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό προς αυτούς υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Μάλιστα, και τούτο αποτελεί καινοτομία του ν. 4738/2020, δύναται να ρυθμιστούν ακόμη και ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές, εφόσον προκύπτει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των οφειλετών κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%.

  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών;

  (α) Είναι ολιστική διαδικασία με την έννοια, ότι ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο) και δεν μένει τίποτα έξω. Επίσης, όλοι οι πιστωτές βλέπουν όλους τους πιστωτές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης ώστε τελικά ο οφειλέτης “να σταθεί στα πόδια του”

  (β) Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής.

  (γ) Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη.

  (δ) Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, με κούρεμα 90% όλων των τόκων και των προσαυξήσεων!

  (ε) Αν συμφωνήσουμε με την πλειοψηφία των πιστωτών, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

  (στ ) Κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις, αν υπογράψουμε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, τότε επιδοτείται από το Δημόσιο με ένα ποσό η μηνιαία δόση όλων των δανείων που έχουν προσημείωση, για 5 έτη. Την επιδότηση την παίρνουμε για 5 έτη, ακόμα και αν έχουμε οφειλές προς το Δημόσιο.

   
  ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ;
   

  Έως 240 δόσεις

  σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

  Αναστολή κατασχέσεων

  και πλειστηριασμών

   Γρήγορη διαδικασία

  (εντός 2 μηνών)

   Συνολική ρύθμιση

  προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και Τράπεζες

   Επιδότηση

  δόσεων για ευάλωτους δανειολήπτες

  Μπορείτε να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 10.000€, προς:

  Χρηματοδοτικούς φορείς

  Το δημόσιο

  Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

  Η εξυγίανση αποτελεί διαδικασία που αποσκοπεί στη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης ώστε να μην οδηγηθεί σε πτώχευση.

  Αφορά κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και α) έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του στην Ελλάδα, β) βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό ή γ) υφίσταται πιθανότητα αφερεγγυότητας που μπορεί να αρθεί δια αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν αφορά φυσικά πρόσωπα ως ιδιώτες.

  Η διαδικασία εξυγίανσης συνιστά προ-πτωχευτική διαδικασία με την αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης και δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη από τη διαγραφή μέρους των χρεών της, μέχρι την ανάθεση της διαχείρισής και τη μεταβίβαση της περιουσίας της επιχείρησης σε τρίτον.

  Βασική αρχή της όλης διαδικασίας προκειμένου η αίτηση υπαγωγής να γίνει αποδεκτή είναι οι πιστωτές να μην βρεθούν σε χειρότερη θέση σε σχέση με αυτή που θα βρίσκονταν εάν η επιχείρηση πτώχευε. Αυτή είναι και η συνηθέστερη ένσταση που προβάλουν οι έχοντες αντίρρηση στην υπαγωγή της επιχείρησης.

  Σε καθεστώς εξυγίανσης μπορεί να τεθεί κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκεται σε επαπειλούμενη γενική αφερεγγυότητα ως προς την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων.

  ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

   

  Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ανωτέρω Πτωχευτικού Νόμου που έχει τεθεί σε ισχύ από 1/6/2021. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβληθεί αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι δανειολήπτης μπορεί να εντάξει τις οφειλές του τόσο σε Τράπεζες, όπου μπορεί να γίνει ρύθμιση έως και 420 δόσεις, όσο και σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, όπου μπορεί να γίνει ρύθμιση έως και σε 240 δόσεις, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα διαγραφής επί των τόκων, των προσαυξήσεων καθώς και του κεφαλαίου της κύριας οφειλής. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όσοι έχουν κάνει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, δηλ. το νόμο 3869/2010, ή στο νόμο 4605/2019 για προστασία Κύριας Κατοικίας ή στο νόμο 4469/2017 για ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων, εκτός αν παραιτηθούν από αυτές.

  Τελευταία λύση, για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό αποτελεί η κατάθεση αίτησης για πτώχευση. Αρμόδιο δικαστήριο για την αίτηση είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο και για μικρού αντικείμενου πτωχεύσεις το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη. Πτωχευτική ικανότητα έχουν πλέον όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα δηλαδή όχι μόνο οι έμποροι αλλά και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται σε παύση πληρωμών. Σημειωτέον ότι την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης μπορεί να καταθέσουν εκτός από τον οφειλέτη και οι πιστωτές. Το Αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον κηρύξει την πτώχευση, διορίζει εισηγητή – δικαστή και σύνδικο πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη, όπως και το εισόδημά του εφόσον ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη μετά από τρία έτη. Όσον αφορά την κύρια κατοικία, αυτή προστατεύεται μόνο για μια μερίδα δανειοληπτών που ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η κύρια κατοικία θα μεταβιβάζεται σε ανεξάρτητο φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και ο οφειλέτης θα αποκτά δικαίωμα μίσθωσης διάρκειας 12 ετών με δυνατότητα επιδότησης και καταβολή μισθώματος με δικαίωμα επαναγοράς στο τέλος της μίσθωσης.

  Τέλος, θα πρέπει να καταστεί σαφές το γεγονός ότι παρά την κατάργηση του Νόμου Κατσέλη, οι πολίτες των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αλλά δεν κοινοποιήθηκε εντός δύο ετών από την δημοσίευση, διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απορριπτικής τους απόφασης. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να δικαιωθούν στην κατ’ έφεση δίκη και να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 περί προστασίας της κύριας κατοικίας τους.

  Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Αιτήσεις πτωχεύσεως
  • Ανάληψη διαδικασίας πρόσβασης των οφειλετών σε εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας
  • Υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
  • Ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες και Δημόσιο, Ανάληψη εξωδικαστικών διαπραγματεύσεων ρύθμισης δανείων
  • Διαδικασία Εξυγίανσης (– Σχέδιο Αναδιοργάνωσης)
  • Αίτηση πτώχευσης «μικρού αντικειμένου» (η προβλεπόμενη από το ν. 3869/2010 ρύθμιση οφειλών των «υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» αντικαταστάθηκε με την «απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεως μικρού αντικειμένου»(Μέρος Έκτο του Ν. 4738/2020), η οποία εφαρμόζεται και επί φυσικών προσώπων που στερούνται εμπορικής ιδιότητας)
  • Άσκηση πτωχευτικών ανακοπών, παρεμβάσεων, επαληθεύσεων
  • Αιτήσεις ανακλήσεως πτωχευτικών αποφάσεων
  • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών οφειλέτη
  • Πτωχευτικές Διεκδικήσεις (Εμπορεύματα, Τίμημα, Αξιόγραφα)
  • Διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής στο ν. 3869/2012 (Το πεδίο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα συμπίπτει για ορισμένους οφειλέτες με το ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφού ρυθμίζει πλέον ρητά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους. Οι οφειλέτες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία του νέου κώδικα, εφόσον παραιτηθούν από την προηγούμενη αίτησή τους. Εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία του ν. 3869/2010 θα πρέπει να επικαιροποιήσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό προβλέπεται από το ν. 4545/2020, ο οποίος έχει στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010).
  • Προστασία πρώτης κατοικίας (Πλέον ο οφειλέτης δεν διατηρεί την κυριότητα της πρώτης κατοικίας αλλά δίνεται η δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μικρή ακίνητη περιουσία, να ζητήσουν την αγορά της κύριας κατοικίας τους από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια την ενοικίασή της κατοικίας από τον Φορέα προς αυτούς για 12 χρόνια).
  • Νομική έρευνα περί δυνατότητας χαρακτηρισμού οφειλετών ως «ευάλωτων»
  • Νομική συμβουλευτική περί επιδοτήσεων δανείου (επίδομα στέγασης)
  • Υπαγωγή στη διαδικασία «δεύτερης ευκαιρίας» για τους καλόπιστους οφειλέτες, ώστε να απαλλαγούν γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος από την υπερχρέωση τους, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις.
  • Διοίκηση πτωχευτικής περιουσίας
  • Εκκαθάριση πτωχευτικής περιουσίας
  • Πτωχευτικός Συμβιβασμός
  • Πτωχευτική Αποκατάσταση

  Ο Πτωχευτικός Νόμος απλοποιεί τη διαδικασία πτώχευσης εάν πρόκειται για μικρό αντικείμενο, είτε ο οφειλέτης είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

  Για ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες

  • Για τους ιδιώτες, η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης αντικαθιστά στην πράξη τον Ν.3869/2010, που καταργείται.
  • Η απλοποιημένη διαδικασία εφαρμόζεται και για τις «πολύ μικρές οντότητες», δηλ. εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις.
  • Αρμόδιο Δικαστήριο είναι πάντα το Ειρηνοδικείο (άρθρο 172 παρ. 2).

  Ηλεκτρονική διαδικασία

  • Η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσα από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας (άρθρο 173 παρ. 1).
  • Η διαδικασία είναι αποκλειστικά έγγραφη, χωρίς προφορική συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 177).

  Δικαιώματα πιστωτών

  • Οι πιστωτές μπορούν να ασκήσουν παρέμβαση επίσης ηλεκτρονικά, με αίτημα την απόρριψη ή την παραδοχή της αίτησης.
  • Οι πιστωτές μπορούν να διορίσουν σύνδικο δικής τους επιλογής. Εάν διαφωνούν, διορίζεται ως σύνδικος αυτός που επιλέγεται από τον πιστωτή με την υψηλότερη απαίτηση (άρθρο 177 παρ. 1).
  • Εάν περάσει ένα έτος από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας και η πτώχευση δεν έχει περατωθεί, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή. Σε αυτήν εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Εάν ο εισηγητής κρίνει ότι η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη, αντικαθιστά τον σύνδικο (άρθρο 188).

  Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει ενιαία διαδικασία πτώχευσης για όλους τους οφειλέτες: φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες. Εισάγει καινοτομίες που προστατεύουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, περιορίζουν τις αναστολές και προσφέρουν διευκολύνσεις για την αποτροπή άγονων πλειστηριασμών.

  Προστασία εμπράγματων εξασφαλίσεων (άρθρο 101)

  Ο Πτωχευτικός Νόμος προστατεύει τα εμπράγματα προνόμια:

  • Η κήρυξη της πτώχευσης δεν εμποδίζει την επίσπευση εκτέλεσης από τους ενέγγυους πιστωτές (προσημειώσεις, υποθήκες, ενέχυρα).
  • Οι ενέγγυοι πιστωτές μπορούν να επιβάλλουν κατάσχεση στο βεβαρυνόμενο περιουσιακό στοιχείο μέσα σε 9 μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης. 
  • Εάν δεν επισπεύσουν εκτέλεση μέσα σε 9 μήνες, η αναστολή των ατομικών διώξεων επεκτείνεται και σε αυτούς, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται όπως οι υπόλοιποι πιστωτές.

  Περιορισμός των αναστολών (άρθρα 175, 101 παρ.3 και 79 παρ. 1)

  Ο Πτωχευτικός Νόμος περιορίζει τις αναστολές:

  • Δεν προβλέπεται αυτόματη αναστολή με την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης. Αναστολή χορηγείται μόνο με δικαστική απόφαση (προληπτικά μέτρα).
  • Η αναστολή δεν καταλαμβάνει ενέργειες εκτέλεσης από ενέγγυους πιστωτές.
  • Οι ενέγγυοι πιστωτές καταλαμβάνονται από την αναστολή μόνο εάν το Δικαστήριο αποφασίσει την εκποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου, εφόσον συναινεί το 30% του συνόλου των πιστωτών στο οποίο περιλαμβάνεται το 20% των ενέγγυων.

  Διευκόλυνση ρευστοποίησης – Αποτροπή άγονων πλειστηριασμών (άρθρο 94)

  Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει διευκολύνσεις για την αποτροπή άγονων πλειστηριασμών:

  • Εάν ο 1ος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, διεξάγεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες στο 75% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών που είχαν προσληφθεί από τον σύνδικο για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς. 
  • Εάν κηρυχθεί άγονος και 2ος πλειστηριασμός, διεξάγεται 3ος πλειστηριασμός στο 50% της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών που είχαν προσληφθεί από τον σύνδικο για τον προσδιορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς (πάλι μέσα σε 20 εργάσιμες ημέρες).
  • Εάν και ο 3ος πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, ο σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος. Η αίτηση δύναται να συμπεριλαμβάνει αίτημα για ελεύθερη εκποίηση με συγκεκριμένο τίμημα ή διενέργεια ελέγχου της νομικής ή πραγματικής κατάστασης. Ο εισηγητής αποφαίνεται επί της αίτησης του συνδίκου με αιτιολογημένη διάταξη. Κατά της διάταξης αυτής δεν επιτρέπεται η άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου. Η διάταξη του εισηγητή εκδίδεται μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου.

  • Εάν δεν επιτευχθεί εκποίηση μέσα σε 120 μέρες από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή, διεξάγεται πλειστηριασμός χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς. Εάν και τότε δεν επιτευχθεί εκποίηση:
  • εάν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου.
  • εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το περιουσιακό στοιχείο περιέρχεται στον οφειλέτη, εάν δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν υπάρχουν τέτοιες οφειλές, η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στο Δημόσιο με απόφαση του εισηγητή κατόπιν εισήγησης του συνδίκου. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται με επιμέλεια του συνδίκου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, υποθηκοφυλακείο, νηολόγιο ή άλλο δημόσιο μητρώο, εφόσον απαιτείται.
   

  Ο  Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει την απαλλαγή του οφειλέτη. Δείτε σε ποιες περιπτώσεις, για πόσο διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Πτωχευτικού Νόμου.

  1η περίπτωση: 3ετής περίοδος απαλλαγής, με υποχρέωση καταβολών (payment plan)

  Κατ’ αρχήν, ο οφειλέτης απαλλάσσεται όταν περάσουν 36 μήνες (3ετία) από:

  • την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης (άρθρο 192 παρ. 1) ή
  • την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213.

  Δεν απαλλάσσεται εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του.

  Κατά τη διάρκεια της 3ετίας ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλει στους πιστωτές το τμήμα του εισοδήματός του που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, με βάση σχετικό σχέδιο πληρωμών (payment plan). Την αποδοχή του σχεδίου πληρωμών αποφασίζει ο εισηγητής με αιτιολογημένη διάταξή του.

  2η περίπτωση: Περίοδος απαλλαγής 1 έτους, χωρίς υποχρέωση καταβολών (paymemt plan)

  Η προθεσμία απαλλαγής ορίζεται σε μόνο 1 έτος από την κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Εάν o οφειλέτης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία με αξία ίση ή μεγαλύτερη των 100.000€,
  2. Εάν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών υποχρεώσεων του οφειλέτη.

  Εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, δεν προβλέπεται καθόλου payment plan, δηλ. ο οφειλέτης δεν υποχρεούται σε άλλες καταβολές έναντι των χρεών του.

  Ο Πτωχευτικός Νόμος εισάγει νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Δείτε πού εφαρμόζεται, ποια είναι η διαδικασία του και τι προβλέπει για τη διαμεσολάβηση και την κατάρτιση συμφωνίας.

  Πεδίο εφαρμογής

  Οφειλές: Η νέα διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού αφορά αποκλειστικά οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (servicer και τράπεζες), το Ελληνικό Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν αφορά άλλους πιστωτές, π.χ. εργαζομένους, προμηθευτές κ.λπ.

  Αιτούντες: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Ωστόσο, από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:

  • οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα
  • οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους
  • τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
  • οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

  Ηλεκτρονική διαδικασία

  Η διαδικασία διεξάγεται εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Δεν προβλέπεται επέμβαση Δικαστηρίου (ούτε καν για την επικύρωση της συμφωνίας).

  Συναινετική διαδικασία

  Η διαδικασία είναι συναινετική και οι πιστωτές υποβάλλουν πρόταση ρύθμισης, μόνον εφόσον επιθυμούν τη διευθέτηση της οφειλής του συγκεκριμένου οφειλέτη.

  Ανώτατη διάρκεια της διαδικασίας

  Εάν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

  Διαμεσολάβηση

  Εάν οι πιστωτές υποβάλουν πρόταση ρύθμισης, ο οφειλέτης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της πρότασης, έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Για να διοριστεί διαμεσολαβητής πρέπει να συναινέσει η πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων.

  Δείτε αναλυτικά για τη διαμεσολάβηση, τη διαδικασία της και τα πλεονεκτήματα για τον οφειλέτη.

  Κατάρτιση σύμβασης αναδιάρθρωσης

  H σύμβαση αναδιάρθρωσης καταρτίζεται εφόσον συναινέσουν στη ρύθμιση χρηματοδοτικοί φορείς που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 60% των απαιτήσεων εναντίον του οφειλέτη, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον το 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων.

  Σύμφωνα με τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, από την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη περάτωση της διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο, αναστέλλονται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • η λήψη αναγκαστικών μέτρων
  • η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη
  • η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του Ν.1882/1990 (Α΄ 43) και του άρθρου 1 του Α.Ν.86/1967 (Α΄ 136) αναφορικά με τις οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. 

  Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. 

  Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή:

  • δεν θα καταλαμβάνει τη διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη,
  • δεν θα καταλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης),
  • θα παύει αυτόματα με την κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.

  Εάν καταρτίζεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, προβλέπει τη χορήγηση επιδότησης των οφειλόμενων δόσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

  Για τη λήψη της επιδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
  2. Για την εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής, να έχει εγγραφεί πριν την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής του, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του οφειλέτη.
  3. Το σύνολο των οφειλών του προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000€.
  4. Το υπόλοιπο της οφειλής του από το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του να μην υπερβαίνει το ποσό των 135.000€ εάν είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000€ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο ποσό τις 215.000€ ανά πιστωτή.
  5. Να μην έχει καταγγελθεί το δάνειό του σε χρονικό διάστημα πέραν του 1 έτους από την υποβολή της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής.
  6. Να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων του, σύμφωνα με τα ειδικότερα που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 2 περ. στ΄ του Πτωχευτικού Νόμου.
  7. Να πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και λοιπά κριτήρια που εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (Α΄ 74), λόγω της μείωσης που παρουσίασαν τα οικογενειακά εισοδήματά του, σύμφωνα με την περ. στ΄. 
  8. Να έχει αποδεχτεί τη ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης αυτών, σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες. 
  9. Να μη λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότηση ή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση για το δάνειο πρώτης κατοικίας του που επιδοτείται με την υφιστάμενη επιδότηση.
  10. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
  11. Να παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει συνεισφορά του Δημοσίου εφόσον εγκριθεί επιδότηση για οφειλή του που είχε υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (A΄ 130). Η παραίτηση γίνεται σύμφωνα με τα εδάφια πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (A΄ 130).

  Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός προβλέπει τη ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανάλογα με το ύψος της οφειλής και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

  Ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου κάτω από 1,5 εκατ. ευρώ

  Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συναινούν στις λύσεις αναδιάρθρωσης που παράγονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (δηλ. με «τεκμαιρόμενη συναίνεση»), εφόσον:

  1. Το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης προέκυψε από τον Αλγόριθμο.
  2. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ.
  3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν ποσό απαιτήσεων μικρότερο από το σύνολο των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων
  4. Τηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 22 του Πτωχευτικού Νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης – π.χ. ελάχιστη δόση 50€, υποχρεωτικά μηνιαίες δόσεις, μέγιστη διάρκεια 240 δόσεις κ.λπ.

  Ρύθμιση απαιτήσεων Δημοσίου πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ

  Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Δημόσιο μπορεί και πάλι να συναινέσει στη συμφωνία αναδιάρθρωσης, εφόσον:

  1. Η προτεινόμενη συμφωνία έχει εξασφαλίσει τις συναινέσεις των χρηματοδοτικών φορέων (servicer & τραπεζών).
  2. Λαμβάνεται σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη διαχειριστή αφερεγγυότητας ότι:
  3. η συμφωνία δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση απ’ ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, 
  4. η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του οφειλέτη (εάν είναι επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο, και
  5. τηρούνται οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 22 του Πτωχευτικού Νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
   

  Ο Πτωχευτικός Νόμος προβλέπει σχήμα Sale & Leaseback για την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών, με την επαναγορά από κρατικό Φορέα που θα συσταθεί για αυτό το σκοπό.

  Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Πτωχευτικού Νόμου, οφειλέτης που χαρακτηρίζεται ευάλωτος μπορεί να υποβάλλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, εφόσον:

  • Ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή
  • Σε βάρος της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή

  Ευάλωτος θεωρείται ο οφειλέτης, νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4472/2017 για τη χορήγηση επιδόματος στέγασης.

  Οι προϋποθέσεις καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 792/06.03.2019).

  Εισόδημα

  Το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 21.000€. Συγκεκριμένα:

  • για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μέχρι 7.000€ 
  • για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 3.500€ με ανώτατο ποσό των 21.000€

  Αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας

  Η συνολική αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 180.000€. Συγκεκριμένα:

  • για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μέχρι 120.000€ 
  • για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 15.000€ με ανώτατο ποσό των 180.000€

  Στην αξία της ακίνητης περιουσίας προσμετράται και η αξία της πρώτης κατοικίας.

  Καταθέσεις ή/και τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ.

  Το συνολικό ύψος καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. του οφειλέτη δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 21.000€. Συγκεκριμένα για νοικοκυριό:

  • μονοπρόσωπο είναι μέχρι 7.000€
  • με 2 μέλη είναι μέχρι 10.500€
  • με 3 μέλη είναι μέχρι 14.000€
  • με 4 μέλη είναι μέχρι 17.500€
  • με 5 μέλη είναι μέχρι 21.000€

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Οι διατάξεις του νέου νόμου σε ερωτήσεις

  Νέος ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ρύθμισης οφειλών

  Προβλέπει τη ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες, το Δημόσιο και Φορείς
  Κοινωνικής Ασφάλισης έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από δική τους πρωτοβουλία.

  Όχι, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις που τους απευθύνεται αίτηση. Υπάρχει ωστόσο δέσμευση εφόσον η πλειοψηφία των τραπεζών αποδέχεται την αίτηση και συναινεί στη διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης ρύθμισης οφειλών.

  Αφορά σε α) τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, β) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, γ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, δ) τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και ε) τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν απαιτήσεις προς τιτλοποίηση.

  Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν ως πιστωτές.

  Όχι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχουν αυτοδικαίως στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα με κάποιες ειδικές εξαιρέσεις. Η υποβολή δεν επιτρέπεται όταν το 90% των οφειλών είναι προς έναν πιστωτή, όταν η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει στις 10.000€, όταν υπάρχει ήδη διαδικασία εξυγίανσης ή αίτηση για πτώχευση, λύση ή εκκαθάριση της εταιρίας και μια σειρά αδικημάτων.
  Ναι, εάν επικαλεστεί και αποδείξει γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%).
  Ναι, προκαλώντας τον οφειλέτη να υποβάλλει αίτηση και θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της αίτησης έως 45 ημερολογιακές ημέρες από την πρόσκληση.

  Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για κάποια αδικήματα, αλλά μόνο για τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση.

  Η αναστολή δεν περιλαμβάνει πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, ούτε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια για τη διενέργεια του πλειστηριασμού (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).

  Ναι, με αίτηση του οφειλέτη και υπό προϋποθέσεις, παρέχεται επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία τους, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αίτησης εφόσον έχουν ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Μπορεί, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη πρότασης από τους πιστωτές. Το αίτημα θα πρέπει να γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων. Αν γίνει δεκτό, τότε ορίζεται οποιοσδήποτε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής (στις περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων) και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής με ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση (για όλες τις άλλες περιπτώσεις). Αν η διαμεσολάβηση δεν οδηγήσει σε συμφωνία εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος, λήγει χωρίς δυνατότητα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

  Διαδικασία ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

  Αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση συμφωνίας μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρείται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, δηλαδή δε θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.

  Κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών του  υποχρεώσεων ή ακόμη και σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής αφερεγγυότητας.

  Πιστωτές που εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων, σε κάθε περίπτωση όσων θίγονται από τη συμφωνία εξυγίανσης.

  Υπό προϋποθέσεις, το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους και ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με τα οποία θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα. 

  Από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο για την επικύρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης υπάρχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες Επίσης, αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, συναινετικής ή κατ’ αντιδικία, απαγορεύεται η διάθεση των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη κλπ. 

   

  Όλες τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της επικυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου.

  Διαδικασία ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

  Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και πλέον και τα φυσικά πρόσωπα.

  Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δηλαδή αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

  Ναι, είναι αυτές στις οποίες ο οφειλέτης είναι μικρή επιχείρηση. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, το κριτήριο που αφορά το ενεργητικό εφαρμόζεται στην περιουσία του προσώπου.

  Ο ίδιος ο οφειλέτης, ένας ή περισσότεροι πιστωτές με έννομο συμφέρον (οι οποίοι πρέπει μα εκπροσωπούν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνονται ενέγγυοι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) των ενέγγυων) και ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

  Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται (η οποία σφραγίζεται και δεν μπορεί να μεταβληθεί). Ο οφειλέτης, φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πιστωτές, τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης. Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης πτώχευσης από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, οφειλές από τα αδικήματα του ν. 4557/2018 και οφειλές διατροφής.

  Όχι, η πτώχευση δεν αποτελεί λόγο στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Αυτή είναι ακριβώς και η παροχή της δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή να επανέλθει ο πτωχός στην παραγωγική διαδικασία και απαλλαγμένος από τα χρέη του να δημιουργήσει νέα περιουσία

  Από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία, εκτός από την ακίνητη περιουσία του, ανήκει και το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, μετά την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων εύλογων δαπανών διαβίωσης ή του 12πλάσιου του ακατάσχετου, όποιο είναι μεγαλύτερο από τα δύο. Αν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα, τότε ο σύνδικος, υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών. Αυτό το σχέδιο πληρωμών αναθεωρείται αν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή του εισοδήματος του οφειλέτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω (δηλαδή μεταβολή που υπερβαίνει το 35%)

  Ναι, όταν έπειτα από αίτηση του οφειλέτη, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί στην διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης.

  Εάν μεταξύ των συζύγων υπάρχει κοινή περιουσία, αυτή θεωρείται ως χωριστή περιουσία.

  Στην πτωχευτική περιουσία δεν συμπεριλαμβάνεται η περιουσία που αποκτά ο οφειλέτης μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

  Από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πτωχευτικών πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών τους απαιτήσεων.

  Ο σύνδικος διανέμει στους πιστωτές το εκπλειστηρίασμα, καθώς και κάθε ποσό που εισέπραξε κατά οποιονδήποτε τρόπο για λογαριασμό της πτώχευσης, αφού αφαιρέσει ποσά που απαιτούνται για την ικανοποίηση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων διοίκησης κλπ, σύμφωνα με πίνακα κατάταξης που συντάσσει και υποβάλλει στον εισηγητή.

  Εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης με αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή την έδρα του εφόσον ασκεί

  Η πτώχευση συνοδεύεται από την απαλλαγή οφειλών. Εάν οι οφειλέτες απωλέσουν την περιουσία τους και δεν υποβληθούν ενστάσεις για δόλια πτώχευση ή απόκρυψη στοιχείων από τους πιστωτές αυτό θα γίνεται σε 1 έτος. Αν οι οφειλέτες δε διαθέτουν περιουσία, τότε η απαλλαγή οφειλών πραγματοποιείται σε 3 έτη, διάστημα στο οποίο θα πρέπει ο οφειλέτης  να καταβάλουν το υπόλοιπο του εισοδήματός τους που περισσεύει μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

  Η πτώχευση αφορά το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που κάνει την αίτηση. Ωστόσο αν η οικονομική κατάσταση του συνοφειλέτη ή του εγγυητή στην οφειλή είναι τέτοια που δε δημιουργεί την αναγκαία εικόνα μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής ή υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης , είναι πιθανό να μην γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης.  

  Ρυθμίσεις για ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ οφειλέτες

  Αυτοί που πληρούν τα κριτήρια του ν. 4472/2017, και κυρίως χαμηλό ετήσιο εισόδημα και ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη.

  Είναι ένας φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης κύριας κατοικίας ευάλωτου οφειλέτη, τη μίσθωσή του σε αυτόν, και τη μεταβίβασή του σε αυτόν, υπό κάποιες προϋποθέσεις εφόσον ο οφειλέτης το επιθυμεί στη λήξη της μίσθωσης

   

  Ο ευάλωτος οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης.

  Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.

  Το τίμημα μεταβίβασης ισούται με την εμπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος που έχει ο οφειλέτης στην πρώτη κατοικία σύμφωνα με την εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή που διορίζει και πληρώνει ο φορέας απόκτησης.

  Αφού καταβάλλει το τίμημα μεταβίβασης στον υπάλληλο πλειστηριασμού, αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου.

  Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Το μίσθωμα ορίζεται με βάση απόδοση που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα

   

  Όχι, εκτός από την περίπτωση καθολικής διαδοχής.

  Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι δεν έχει καταβάλλει τρία (3) μισθώματα και δεν το πράξει μέσα σε ένα μήνα από την σχετική όχληση. Η καταγγελία της μίσθωσης προκαλεί αυτοδικαίως την κατάργηση του δικαιώματος επαναγοράς.

  Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το σύνολο των μισθωμάτων για τη διάρκεια της μίσθωσης, μπορεί ο ίδιος ή οι νόμιμοι διάδοχοί του να ασκήσουν το δικαίωμα επαναγοράς.

  Ναι, αλλά θα πρέπει να καταβάλει στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου

  Ναι, εφόσον πληροί τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη του ν.4472/2017. Για όσο χρόνο το λαμβάνει παραιτείται έναντι του Δημοσίου του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου για να διαπιστωθεί αν οι προϋποθέσεις παροχής του επιδόματος συνεχίζουν να ισχύουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου θέτει προθεσμία για τη διακοπή της παροχής του επιδόματος.

  • Οι παραπάνω απαντήσεις έχουν στόχο να δώσουν μόνο μια γενική εικόνα του νέου νόμου, ο οποίος εξειδικεύεται με πολλές διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις.

  Σας στηρίζουμε με τη γνώση των νόμων και της επιχειρηματικότητας

  Η 8ετής ύφεση έχει δημιουργήσει επιχειρήσεις σε κρίση!

  Σε ένα σύνθετο περιβάλλον με υπερφορολόγηση, κλειστές τις γραμμές χρηματοδότησης από τις τράπεζες, με προμηθευτές και πιστωτές να πιέζουν, οι επιχειρηματίες καθημερινά καλούνται να ξεπεράσουν ανυπέρβλητα εμπόδια.
  Τα εξειδικευμένα στελέχη της BCLA με διαρκή κατάρτιση και συνεχή παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις πλέον σύνθετες υποθέσεις που αφορούν την επιχείρησή σας.
  Έχοντας διαδρομή πολλών ετών στο χειρισμό εξαιρετικά απαιτητικών επιχειρηματικών καταστάσεων μπορούμε με σιγουριά να κερδίσουμε το καλύτερο για εσάς.

  Μικρές Ιστορίες Μεγάλων Ανθρώπων

  Μην καθυστερείτε άλλο! Επικοινωνήστε μαζί μας.

  Συμπληρώστε τη φόρμα

  Συνομιλήστε μαζί μας

  Σε ειδική τηλεφωνική έρευνα που διενεργήθηκε για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 82% όσων απευθύνονται στη BCLA δηλώνει απόλυτα ή πολύ ευχαριστημένο από τις υπηρεσίες μας.

  Έρευνα ικανοποίησης πελατών:

  Ευχαριστημένοι το 82% των πελατών της BCLA!

  Το 82% δήλωσε απόλυτα έως πολύ ευχαριστημένο από τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης (29,25% απόλυτα, 52,75% πολύ, 15% λίγο, 2,5% καθόλου)
  0%

  Ποιοί είμαστε

  Η BCLA είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα. Η εξειδικευμένη γνώση μας και η εμπειρία μας, μας βοηθάει να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εδώ και 25 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους συνταξιούχους και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους. Το τμήμα εξυπηρέτησης μας βρίσκεται στη διάθεση σας 24/7 για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειάζεστε.

  Ποιοί είμαστε

  Η BCLA είναι μια σύγχρονη Δικηγορική Εταιρεία με έδρα την Καλλιθέα. Η εξειδικευμένη γνώση μας και η εμπειρία μας, μας βοηθάει να βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εδώ και 25 χρόνια στεκόμαστε δίπλα στους συνταξιούχους και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους. Το τμήμα εξυπηρέτησης μας βρίσκεται στη διάθεση σας 24/7 για να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειάζεστε.

  SOCIAL MEDIA

  Είπαν για εμάς στο Facebook

  Η ομάδα μας!

  Σοφία Βάρφη

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Η αξιόπιστη και άμεση ενημέρωση του πελάτη είναι απαραίτητη για την ορθή υποστήριξή του.”

  Κωνσταντίνα Χατζηγεωργίου

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Καθημερινά κάνουμε τη διαφορά, εξυπηρετόντας όλους τους πελάτες άμεσα και με συνέπεια.”

  Νίκη Τάλλαρη

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Πρέπει όλοι να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν! Μόνο έτσι θα βγουν κερδισμένοι”

  Σοφία Καραμπουρνή

  Τμήμα Υποστήριξης

  “Η επικοινωνία και η δικαίωση όσων νιώθουν αδικημένοι, δίνει νόημα στην εργασία μου.”

  Scroll to Top