+30 2110121395

BCLA - Δικηγορική εταιρεία: +30 2110121395

ΣτΕ: Δίνονται πίσω αναδρομικά σε δώρα

Θετική η απάντηση του ΣτΕ, για όσους είχαν προσφύγει στα δικαστήρια για επικουρικά και δώρα!

ΣτΕ: Δίνονται πίσω αναδρομικά σε δώρα και συντάξεις! Αυτός είναι ο σωστός τίτλος για τους τυχερούς που κινήθηκαν έξυπνα, κυνηγώντας τα αναδρομικά τους!

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) έκρινε ομόφωνα την επιστροφή των περικοπών, για όσους είχαν καταθέσει αγωγές πριν από την 31/7/2020!

Όπως ήταν αναμενόμενο, τυχεροί στάθηκαν προπάντων οι συνταξιούχοι που άκουσαν εξαρχής τη Δικηγορική Εταιρεία BCLA, καθώς οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σήμερα 28/6/2022, κρίνουν δικαίωμα επιστροφής αναδρομικών. 

Προσοχή! Μονάχα όσοι είχαν προσφύγει δικαστικά έως το τέλος του Ιουλίου, θα βρουν τις τσέπες τους γεμάτες.

Αφενός η νίκη είναι αρκετά σημαντική για ένα πολύ μεγάλο μέρος συνταξιούχων, αφετε΄ρου δεν είναι για όλους, όπως φαίνεται παρακάτω.

Η επιστροφή των ποσών αφορά περικοπές 11 μηνών (11.6.2015 έως 11.5.2016) σε κύριες συντάξεις και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων των συνταξιούχων για όσους δεν άσκησαν αγωγή με την παραπάνω ημερομηνία.

Κρίνοντας από την απόφαση του ΣΤΕ, θα πρέπει να κινηθείτε με τον ίδιο τρόπο που κάνατε έως τώρα για να μπορέσετε να διεκδικήσετε 13η &14η σύνταξη.
Για αυτό και η ομάδα μας, μένει δίπλα σας και περιμένει να σας καθοδηγήσει σωστά, όπως κάθε άλλη φορά.

Η απόφαση του ΣΤΕ

Όπως αναφέρεται παρακάτω και πάντα σύμφωνα με την διάταξη:
« Προβλέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον σε περικοπές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου ( 31.7.2020), αφορώσες ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το λόγο αυτό, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη».

Καθώς επίσης « Η ρύθμιση του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με την οποία προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των ποσών που αντιστοιχούν μόνο σε περικοπές κύριων συντάξεων (και όχι σε περικοπές επικουρικών συντάξεων ή καταργηθέντα επιδόματα εορτών και αδείας) δεν αντίκειται στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, δεν συνιστά παράβαση του δεδικασμένου και δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες».

Τέλος προστίθενται το εξής: «Τηρείται, εν προκειμένω, η δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προσβολής της περιουσίας των ανωτέρω συνταξιούχων (διά του περιορισμού των προβλεπομένων να χορηγηθούν σε αυτούς αναδρομικών ποσών) και του δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, με τα ανωτέρω δεδομένα δεν συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως ούτε του άρθρου 17 του Συντάγματος».

Συνεχίζουμε δυναμικά

Οι δικαιούχοι έρχονται να απολαύσουν τα νέα, που με τόση ανυπομονησία δικαίως, περίμεναν. Για αυτό και ο δρόμος για 13η & 14η σύνταξη ανοίγει και κινείται προς ολοταχώς!

Ακόμα μια νίκη για εσάς, ακόμα περισσότερα χαμόγελα για εμάς.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ ή επικοινωνήστε μαζί μας, για να ενημερωθείτε πως μπορείτε να διεκδικήσετε αναδρομικά που δικαιούστε!

Συνομιλήστε μαζί μας

Καλέστε μας: 211-0121395

Scroll to Top